درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Pregnancy outcomes after in vitro fertilization for moderate and severe endometriosis. A case-control study
DOI: Pregnancy outcomes after in vitro fertilization for moderate and severe endometriosis. A case-control study
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://myaccess.library.utoronto.ca/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&CSC=Y&NEWS=N&PAGE=fulltext&D=emed23&AN=2015838903%20%20%20%20%20https://librarysearch.library.utoronto.ca/openurl/01UTORONTO_INST/01UTORONTO_INST:UTORONTO?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rfr_id=info:sid/Ovid:emed23&rft.genre=article&rft_id=info:doi/10.1016%2Fj.jogoh.2021.102274&rft_id=info:pmid/34844027&rft.issn=2468-7847&rft.volume=51&rft.issue=2&rft.spage=102274&rft.pages=&rft.date=2022&rft.jtitle=Journal+of+Gynecology+Obstetrics+and+Human+Reproduction&rft.atitle=Pregnancy+outcomes+after+in+vitro+fertilization+for+moderate+and+severe+endometriosis.+A+case-control+study&rft.aulast=Ribot

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.