درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://www.jstor.org/stable/4093285
DOI: https://www.jstor.org/stable/4093285
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: Legitimacy and the Constitution Richard H. Fallon, Jr. Harvard Law Review Vol. 118, No. 6 (Apr., 2005), pp. 1787-1853 (67 pages) Published By: The Harvard Law Review Association

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.