درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: https://entrepreneurshiptheories.blogspot.com/2017/08/sarasvathy-effectuation-theory.html
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.