درخواست مقاله


sfghafoori

ارسال های توصیه شده

Title: What are the positive consequences of illness?

Author: Sodergren, S. C., & Hyland, M. E.

Journal or Ebook Name: Psychology and Health

Volume, Issue, Year and Pages : 15, 85-97.

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08870440008400290

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.