درخواست مقاله


sfghafoori

ارسال های توصیه شده

Title: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14768320701356540

Author: Orla MC Bridea, Lynn Dunwoodyb*, Andrea Lowe-Strongc & Susan M. Kennedyd

Journal or Ebook Name: Psychology & Health

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 23, Issue 6, 2008

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14768320701356540

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.