درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Recent Advancement in Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Activities
Author: El-Sayed M El-Sayed, Daqiang Yuan
Ebook Name: Covalent Organic Frameworks
Volume, Issue, Year and Pages: 2022
eBook ISBN9781003206507
Link: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003206507-18/recent-advancement-covalent-organic-frameworks-photocatalytic-activities-el-sayed-el-sayed-daqiang-yuan?context=ubx&refId=5d958e4d-c1c4-4891-be1f-1edd5c4d24bc
DOI: https://doi.org/10.1201/9781003206507

توضیحات: 

لینک به دیدگاه
24 minutes ago, scientificjournals said:

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Recent Advancement in Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Activities
Author: El-Sayed M El-Sayed, Daqiang Yuan
Ebook Name: Covalent Organic Frameworks
Volume, Issue, Year and Pages: 2022
eBook ISBN9781003206507
Link: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003206507-18/recent-advancement-covalent-organic-frameworks-photocatalytic-activities-el-sayed-el-sayed-daqiang-yuan?context=ubx&refId=5d958e4d-c1c4-4891-be1f-1edd5c4d24bc
DOI: https://doi.org/10.1201/9781003206507

توضیحات: 

Download in:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.