درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


scientificjournals

ارسال های توصیه شده

درخواست دانلود مقاله با مشخصات زیر:

Title: Reticular design and synthesis strategies of metal-organic frameworks
Author: El-Sayed M El-Sayed, Daqiang Yuan
Ebook Name: Reticular Chemistry and Applications, Metal-Organic Frameworks
Volume, Issue, Year and Pages: 2023
Link: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781501524721-002/html
DOI: 

توضیحات: 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.