در خواست کتاب 2


samira0190

ارسال های توصیه شده

Title: NMR in chemistry: A multinuclear introduction

Author: William Kemp

Journal or Ebook Name: macmillan

Volume, Issue, Year and Pages : 1988

Link: http://www.amazon.com/NMR-chemistry-multinuclear-William-Kemp/dp/002949401X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1389016231&sr=1-1&keywords=NMR+in+chemistry%3A+A+multinuclear+introduction

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.