درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Decreased L-Aromatic-Amino-Acid Decarboxylase Activity and Vesicular Storage Contribute to Putamen Dopamine Depletion in Parkinson’s Disease and Multiple System Atrophy .
DOI: Decreased L-Aromatic-Amino-Acid Decarboxylase Activity and Vesicular Storage Contribute to Putamen Dopamine Depletion in Parkinson’s Disease and Multiple System Atrophy .
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.