درخواست کتاب


fazelidavid

ارسال های توصیه شده

Title: Soft Methods in Probability, Statistics and Data Analysis

Author: : Dr. Przemysław Grzegorzewski, Prof. Dr. Olgierd Hryniewicz, Professor María Ángeles Gil

Journal or Ebook Name: springer

Volume, Issue, Year and Pages : 2002

Link: http://link.springer.com.ezproxy.rit.edu/book/10.1007/978-3-7908-1773-7

thanks

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.