درخواست مقاله از Inorg. Chem


salwa

ارسال های توصیه شده

Title: N,N-Coordinated π Radical Anions of S-Methyl-1-phenyl-isothiosemicarbazide in Two Five-Coordinate Ferric Complexes [FeIII(LMe•)2X] (X = CH3S-, Cl-)

Author: Sebastien Blanchard , Eckhard Bill , Thomas Weyhermüller , and Karl Wieghardt

Journal or Ebook Name: Inorg. Chem

Volume, Issue, Year and Pages : 2004, 43 (7), pp 2324–2329

Link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ic030285r

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.