درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: The effect of creatine supplementation on blood pressure, plasma creatine kinase, and body composition
DOI:
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0008049628&partnerID=40&md5=461bd7c8e780d2e013bb49c992b3892b

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.