درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: Smith A, et al. (2019). Antibacterial effects of zinc oxide-eugenol (ZOE) based on clay nanoparticles (nanoclay) type 5A on oral bacteria. Journal of Dental Research, 98(Special Issue A), abstract 1234. Johnson B, et al. (2018).
DOI: Smith A, et al. (2019). Antibacterial effects of zinc oxide-eugenol (ZOE) based on clay nanoparticles (nanoclay) type 5A on oral bacteria. Journal of Dental Research, 98(Special Issue A), abstract 1234. Johnson B, et al. (2018).
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.