درخواست مقاله یا یک فصل کتاب


IranPaper

ارسال های توصیه شده

درخواست مقاله یا یک فصل کتاب

Link or Title: The role of nanoclay type 5A in enhancing the antibacterial properties of zinc oxide-eugenol (ZOE) on oral bacteria. Journal of Oral Health, 25(2), 67-78.
DOI: The role of nanoclay type 5A in enhancing the antibacterial properties of zinc oxide-eugenol (ZOE) on oral bacteria. Journal of Oral Health, 25(2), 67-78.
Author:
Journal or Ebook Name:
Volume, Issue, Year and Pages:

توضیحات:

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.