درخواست کتاب از APMG-3


kazmi-s

ارسال های توصیه شده

Title: Directing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition

 

Author: Office of Government Commerce

 

Journal or Ebook Name: The Stationery Office

Volume, Issue, Year and Pages : ISBN-13: 9780113310609

Pages: 176. Paperback

16 June 2009

Link: https://www.apmg-businessbooks.com/productInfo.aspx?prodid=1057

لینک به دیدگاه

Title: Directing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition

 

Author: Office of Government Commerce

 

Journal or Ebook Name: The Stationery Office

Volume, Issue, Year and Pages : ISBN-13: 9780113310609

Pages: 176. Paperback

16 June 2009

Link: https://www.apmg-businessbooks.com/productInfo.aspx?prodid=1057

 

این درخواست من پاسخ داده نشد در صورت امکان امتیاز من را برگردانید

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.