درخواست مقاله


fazelidavid

ارسال های توصیه شده

Title: Attentional focus in endurance activity: new paradigms and future directions

Author: Noel Bricka, Tadhg MacIntyre*a & Mark Campbella

Journal or Ebook Name: International Review of Sport and Exercise Psychology

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 7, Issue 1, 2014

Link: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1750984X.2014.885554#.UwiTCOOSyE1

thanks

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

بفرمایید خدمت شما

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.