درخواست مقاله


fazelidavid

ارسال های توصیه شده

Title: Salivary Cortisol and Immunoglobulin A Responses During Golf Competition vs. Practice in Elite Male and Female Junior Golfers

Author: Kim, Kwang-Jun1; Park, Saejong1; Kim, Kwang-Hoi2; Jun, Tae-Won3; Park, Dong-Ho2; Kim, Kyoung-Bae4

Journal or Ebook Name: Journal of Strength & Conditioning Research:

Volume, Issue, Year and Pages : March 2010 - Volume 24 - Issue 3 - pp 852-858

Link: http://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/articleviewer.aspx?year=2010&issue=03000&article=00035&type=abstract

thanks

لینک به دیدگاه

بفرمایید @};-

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


 

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.