درخواست مقاله 46


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Review of studies on geometrically nonlinear vibrations and dynamics of circular cylindrical shells and panels, with and without fluid-structure interaction

Author: M. AMABILI and M. P. PAÏDOUSSIS

Journal or Ebook Name: Applied

Mechanics Reviews

Volume, Issue, Year and Pages : | Volume 56 | Issue 4 | Review Article

Link: http://appliedmechanicsreviews.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1397681

لینک به دیدگاه

بفرمایید دوست عزیز

مقاله در لینک زیر هست

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

در ضمن تاپیک دومی که شما این مقاله رو درخواست دادین حذف خواهد شد (بع علت تکراری بودن)

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.