درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Modelling the technology transfer process in IJVs: a relationship based approach

Author: K.B. Saji, Karuna Jain

Journal or Ebook Name: Int. J. of Technology Transfer and Commercialisation

Volume, Issue, Year and Pages : 2006 Vol.5, No.3 > pp.251 - 262

DOI: 10.1504/IJTTC.2006.010752

Link: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=10752

Other link (optional): http://www.ingentaconnect.com/content/ind/ijttc/2006/00000005/00000003/art00005

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.