درخواست مقاله


Misagh

ارسال های توصیه شده

Title: Measurement and evaluation of technology transfer: review of technology transfer mechanisms and indicators

Author: Erkko Autio, Tomi Laamanen

Journal or Ebook Name: Int. J. of Technology Management

Volume, Issue, Year and Pages : 1995 Vol.10, No.7/8 > pp.643 - 664

DOI: 10.1504/IJTM.1995.025647

Link: http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=25647

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 11 ماه بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.