درخواست مقاله از Wiley


Farina09

ارسال های توصیه شده

Title: ARTICULAR MANIFESTATIONS OF ACROMEGALY

Author: M. PODGORSKI1,

B. ROBINSON2,

A. WEISSBERGER3,

J. STIEL4,

S. WANG5 and

P. M. BROOKS6,

Journal or Ebook Name: Australian and New Zealand Journal of Medicine

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 18, Issue 1, pages 28–35, February 1988

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1445-5994.1988.tb02236.x/abstract

Other link (optional): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1445-5994.1988.tb02236.x/abstract

ممنون @};-

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.