درخواست کتاب


niktaz69

ارسال های توصیه شده

Title: The art of parallel programming

Author: Bruce P. Lester

Journal or Ebook Name: .

Volume, Issue, Year and Pages : Fairfield, Iowa : 1st World Pub., 2006

Link: http://thoth.library.utah.edu:1701/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=UUU&docId=uuu_aleph001524269&fromSitemap=1&afterPDS=true

Other link (optional): http://elib.uum.edu.my/kip/Record/ocm14666916

500 امتیاز هدیه به دانلود کننده

لینک به دیدگاه

سلام استاد

طبق لینک هایی که دادید به نظر میرسه که نسخه آنلاین کتاب موجود نیست.

اگر شما صلاح بدونید من 500 امتیاز علاوه به هدیه شما برای دانلود کننده تعیین می کنم.

با آرزوی موفقیت

سال سرشار از سلامت و موفقیت را برای همگی آرزومندم

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.