مرجع نویسی به روش APA


ارسال های توصیه شده

هزاران روش برای استناد به منابع مختلف علمی وجود دارد. مجلات علمی بسیاری در دنیا وجود دارند که از سبک های خاص خود برای رفرنس دهی استفاده می کنند. اما مجلات زیادی نیز وجود دارند که روش های معتبر و شناخته شده را به نویسندگان خود توصیه کرده و از آن ها برای چاپ مقاله در نشریات خود بهره می برند. سبک مرجع نویسی APA (مخفف American Psychological Association)، پرکاربرد ترین سبک در بین علوم اجتماعی و پزشکی است که از بعضا از آن در سایر علوم نیز استفاده می شود. حالت های زیادی در این روش در نظر گفته شده که ذکر تمام آن ها خارج از حوصله این مقاله است. با این حال تلاش بر این بوده تا به مهمترین حالت های ارجاع مقالات، کتاب، پایان نامه ها و سایر منابع اشاره شود. اگر چه از روش APA عموما در مجلات خارجی استفاده می شود، اما مجلات و دانشگاه های ایرانی زیادی هم هستند که این روش را برای مرجع نویسی مقالات و پایان نامه ها، به محققین و دانشجویان خود توصیه می کنند. از این رو ضمن عنوان کردن مثال های لاتین، در موارد مهم به مثال های فارسی نیز اشاره خواهیم کرد.

فهرست مطالب

مرجع نویسی در داخل متن

* نقل قول کوتاه
* نقل قول بلند
* خلاصه نویسی و استفاده از کلمات مشابه
* نحوه ذکر نام نویسندگان

مرجع نویسی در انتهای متن

* قواعد کلی
* نحوه ذکر نام نویسندگان
* رفرنس دهی مقالات
* رفرنس دهی کتاب
* سایر منابع چاپی و الکترونیکی

 

 

مرجع نویسی در داخل متن

نقل قول کوتاه :

گاهی اوقات شما می خواهید عیناً به بخشی از متن برگفته از یک منبع استناد کرده و یا در اصطلاحاً نقل قول کنید. برای این منظور، می بایست نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع را ذکر کرده و صفحه مورد نظر را نیز انتهای نقل قول بیاورید. ترکیب های مختلفی را می توان در این خصوص مورد استفاده قرار داد. به مثال های زیر توجه کنید :
According to Jones (1998), "Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time" (p. 199).

Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what implications does this have for teachers?

بر اساس مطالعات حیدری و دلفان آذری (۱۳۸۹) "بین مولفه خودانگیختگی هوش هیجانی و مهارت های مقابله با استرس رابطه معنی دار وجود دارد"

 

در صورتی که به دلایل نگارشی نمی خواهید نام نویسنده را درون جمله ذکر کنید می توانید در پایان نقل قول آن را به صورت زیر داخل پرانتز بیاورید :

She stated, "Students often had difficulty using APA style" (Jones, 1998, p. 199), but she did not offer an explanation as to why.

 

دقت داشته باشید که در یک نقل قول کوتاه، جمله یا جملات نقل شده می بایست داخل "علامت نقل قول" قرار گیرد.

 

 

نقل قول بلند :

در صورتی که متن نقل قول طولانی باشد (بیش از ۴۰ کلمه)، متن نقل قول، در خط بعد از نام نویسنده و سال قرار می گیرد و کل متن به اندازه ½ اینچ با لبه پاراگراف فاصله خواهد داشت. به مثال زیر توجه کنید.

 

Jones's (1998) study found the following:
Students often had difficulty using APA style, especially when
it was their first time citing sources. This difficulty could be
attributed to the fact that many students failed to purchase a
style manual or to ask their teacher for help. (p. 199)

 

 

خلاصه نویسی و استفاده از کلمات مشابه :

ممکن است شما نخواهید جملات یک منبع علمی را عیناً در مقاله خود تکرار کنید. بدین منظور، تلاش می کنید ایده اصلی را با کلمات مشابه نوشته و خلاصه آن را بازگو کنید. در این صورت تنها کافیست نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار آن را ذکر کنید. اگر چه APA شما را به ذکر شماره صفحه نیز تشویق می کند اما آن را الزامی نمی داند. به مثال های زیر دقت کنید :

 

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first-time learners.

APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998, p. 199).

مطالعات نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین مولفه خودانگیختگی هوش هیجانی و مهارت های مقابله با استرس می باشد (حیدری و دلفان آذری، ۱۳۸۹).

 

 

نحوه ذکر نام نویسندگان :

ارجاع به یک یا چند نویسنده :

در روش APA، بسته به تعداد نویسندگان منبعی که شما از آن استفاده می کنید، نوع رفرنس دهی تفاوت می کند. در صورتی که تعداد نویسندگان یک نفر باشد، طرز نوشتن نام نویسنده به همان ترتیبی است که در بالا ذکر گردید. اما اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد به صورت زیر عمل خواهد شد.

دو نویسنده :

در این صورت هر بار می خواهید ارجاع دهید، می بایست نام هر دو نویسنده را ذکر کرده و بین آن ها از کلمه “and” استفاده کنید. به مثال های زیر دقت کنید.

Research by Wegener and Petty (1994) supports…

(Wegener & Petty, 1994)

(صالحی و میرزایی، ۱۳۹۰)

 

سه تا پنج نویسنده :

در این حالت برای با اولی که به این منبع ارجاع می دهید، باید نام تمام نویسندگان را به طبق نمونه ذکر می کنید. به نحوه استفاده از ویرگول و کلمه “and” توجه کنید.

Kernis, Cornell, Sun, Berry, and Harlow (1993) argued…

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)

(احمدی، عالی مقام، و حسینی، ۱۳۸۸)

 

 

در صورتی که نیاز به استفاده مجدد از این منبع بود، کافیست تنها نام نویسنده اول را ذکر کرده و به جای نام سایر نویسندگان از کلمه “et al.” و در فارسی از کلماتی نظیر "همکاران" و "سایرین" استفاده کنید.

Kernis et al. (1993) argued…

(Kernis et al., 1993)

کرامتی و همکارانش (۱۳۸۹) به این نتیجه رسیدند که ...

 

 

شش نویسنده یا بیشتر :

در این حالت، در هر جای متن خود که نیاز به استفاده از منبع داشتید، می بایست از “et al.” و یا معادل آن در فارسی، به جای سایر نویسندگان استفاده نمایید.

Harris et al. (2001) argued...

(Harris et al., 2001)

(علی محمدی و سایرین، ۱۳۸۷)

 

منابع فاقد نام نویسنده :

در صورتی که یک منبع فاقد نام نویسنده بود، می توانید از عنوان مقاله و یا دو کلمه اول آن، به جای نام نویسنده در ارجاع دهی درون متن استفاده کنید.

A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 2001)

 

سازمان به عنوان نویسنده :

اگر نویسنده منبع، یک سازمان یا ارگان دولتی باشد، نام سازمان به عنوان نویسنده ذکر می گردد.

According to the International Business Machines Corporation (2010),…

(International Business Machines Corporation, 2010)

بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۱)، ...

 

در صورتی که سازمان، دارای نام اختصاری شناخته شده ای باشد، برای بار اول نام کامل سازمان را به همراه نام اختصاری آن در براکت می آورید و برای دفعات بعد فقط از نام اختصاری استفاده می کنید.

First citation: (International Business Machines Corporation [iBM], 2000)

Second citation: (IBM, 2000)

ارجاع برای اولین بار: (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران [ناجا]، ۱۳۸۵)

ارجاع دفعات بعد: (ناجا، ۱۳۸۵)

 

دو یا چند منبع برای یک متن :

گاهی اتفاق می افتد که دو یا چند منبع برای یک متن وجود دارد و شما می خواهید برای تاکید بیشتر در خصوص صحت گفته خود، این منابع را ارائه کنید. برای این منظور کافیست به صورت زیر منابع را ذکر نمایید.

(Berndt, 2002; Harlow, 1983)

 

دو نویسنده با نام خانوادگی مشابه :

در صورتی که می خواهید منابعی را که توسط دو نویسنده با نام خانوادگی مشابه رفرنس دهید، کافیست حرف اول اسم آن ها را برای جلوگیری از تداخل ذکر کنید.

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

 

دو منبع علمی از یک نویسنده در یک سال :

گاهی اوقات پیش می آید که شما می خواهید به دو منبع ارجاع دهید که هر دوی آن ها توسط یک نویسنده و در یک سال انجام شده اند. برای جلوگیری از تداخل، روش APA از حروف کوچک انگلیسی (a, b, c) در ادامه سال انتشار استفاده می کند.

Research by Berndt (1981a) illustrated that...

In another study, Berndt (1981b) found that...

 

ارجاع غیر مستقیم به منبع :

اگر می خواهید مطلبی را از یک منبع ذکر کنید که خود آن را از منبع دیگری آورده است، کافیست به منبع اصلی در متن اشاره کنید، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذکر نمایید. اگر معمولا دانشجویان صرفا از منبع اول و یا دوم جهت رفرنس دهی استفاده می کنند، اما شیوه صحیح بر اساس روش APA به این صورت می باشد.

 

Johnson argued that... (as cited in Smith, 2003, p. 102).

 

نکته: فراموش نکنید از کاما برای جدا کردن قسمت های مختلف منبع (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) استفاده نمایید.

 

منبع :
http://www.terapaper.com

 

 

لینک به دیدگاه

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.