درخواست دانلود مقاله


safety

ارسال های توصیه شده

Title: Continuous Flow Rotary Vane Engine

Author: Hartfield, R. and Ledlow, T., "Continuous Flow Rotary Vane Engine," SAE Technical Paper 2014-01-1189, 2014.

Journal or Ebook Name: Continuous Flow Rotary Vane Engine

Volume, Issue, Year and Pages : 2014-01-1189

Link: http://papers.sae.org/2014-01-1189/

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.