ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

MathScience

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

World Scientific

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,ASME,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

ScienceDirect Journals: 3025

ScienceDirect eBooks: 857

Springer Journals: 2,764

Springer eBooks: 50,672

ProQuest: 44 databases

EBSCOHOST eBooks: 139,309

Taylor & Francis : 427,378

Taylor & Francis eBooks : 12183

CRC eBooks: 778

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

MathScience

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

World Scientific

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,ASME,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 3025

ScienceDirect eBooks: 857

Springer Journals: 2,764

Springer eBooks: 50,672

ProQuest: 44 databases

EBSCOHOST eBooks: 139,309

Taylor & Francis : 427,378

Taylor & Francis eBooks : 12183

CRC eBooks: 778

 

thanks

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

MathScience

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

World Scientific

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,ASME,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 3025

ScienceDirect eBooks: 857

Springer Journals: 2,764

Springer eBooks: 50,672

ProQuest: 44 databases

EBSCOHOST eBooks: 139,309

Taylor & Francis : 427,378

Taylor & Francis eBooks : 12183

CRC eBooks: 778

 

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

MathScience

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

World Scientific

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,ASME,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 3025

ScienceDirect eBooks: 857

Springer Journals: 2,764

Springer eBooks: 50,672

ProQuest: 44 databases

EBSCOHOST eBooks: 139,309

Taylor & Francis : 427,378

Taylor & Francis eBooks : 12183

CRC eBooks: 778

 

نن

لینک به دیدگاه
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.