ارسال های توصیه شده

تشکر از لطف تان

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم
ScienceDirect
Springer
Scopus
IEEE Xplore
Taylor & Francis
Jstor
MathScience
ProQuest
Royal Society of the Chemistry
World Scientific
Wiley Online
ISI Web of Knowledge
EBSCOHOST
بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

ScienceDirect Journals: 3006
ScienceDirect eBooks: 6657
Springer Journals: 2,198
Springer eBooks: 75,265
ProQuest: 29 databases
EBSCOHOST eBooks: 7,305
Taylor & Francis eBooks : 1374
CRC eBooks: 5824
ebrary : 116,362

 

 

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

MathScience

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

World Scientific

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 3006

ScienceDirect eBooks: 6657

Springer Journals: 2,198

Springer eBooks: 75,265

ProQuest: 29 databases

EBSCOHOST eBooks: 7,305

Taylor & Francis eBooks : 1374

CRC eBooks: 5824

ebrary : 116,362

thanks

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.