ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد:

emerald insight

sage journals

acm

 

 

University of Alaska
 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 
 
 
ScienceDirect Journals: 2652
ScienceDirect eBooks: 16
Springer Journals: 2,173
Springer eBooks: 1,701
proquest 17 databases
CRC book: 3208
Taylor & Francis: 746,840
EBSCOHOST Academic Journals:  32,872,042
EBSCOHOST eBooks:  9,324
لینک به دیدگاه

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد:

emerald insight

sage journals

acm

 

 

 

University of Alaska
 
 
 
 
 
ScienceDirect Journals: 2652
ScienceDirect eBooks: 16
Springer Journals: 2,173
Springer eBooks: 1,701
proquest 17 databases
CRC book: 3208
Taylor & Francis: 746,840
EBSCOHOST Academic Journals:  32,872,042
EBSCOHOST eBooks:  9,324

 

 

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد:

emerald insight

sage journals

acm

 

 

 

University of Alaska
 
 
 
 
 
ScienceDirect Journals: 2652
ScienceDirect eBooks: 16
Springer Journals: 2,173
Springer eBooks: 1,701
proquest 17 databases
CRC book: 3208
Taylor & Francis: 746,840
EBSCOHOST Academic Journals:  32,872,042
EBSCOHOST eBooks:  9,324

 

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.