درخواست از ingentaconnect


ashkan65

ارسال های توصیه شده

Title: Preparation and Characterization of PVA–Ag Nanocomposite Fibers with Antibacterial Activities

Author: *

Journal or Ebook Name: *

Volume, Issue, Year and Pages : *

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/asp/sam/2010/00000002/00000002/art00005?token=0051135a4a35c5f3b3b47466648553b3e7b504a607a414f582a2f433e402c3568263c2ba005dccbad

150 امتیاز هدیه

لینک به دیدگاه

سلام؛

بفرمایید:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.