ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

 

ScienceDirect Journals: 2779
ScienceDirect eBooks: 488
Springer Journals: 2,413
Springer eBooks: 6,469
ProQuest: 37 databases

 

Database
http://rdl.lib.uconn.edu/byTitle.php

 

Database Menu
SurveyMonkey
Polldaddy
EBL
Oxford Journals
Journal of the Physical Society of Japan
ASME Digital Collection
ASME Digital Collection - Gas Turbine
Nanoengineering
Journal of Biomechanical Engineering
Journal of applied mechanics
Taylor and Francis Online
Taylor and Francis via DOI
Edward Elgar Journals
Begell House Journals
Bone and Joint Journal
KnowItAll U
ASM Alloy Phase Diagrams
Archives of neurology
Ethnicity and Disease
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
Salvery DB - Trail ends 9-30-2013
CRL
ASM Handbooks
Brill Reference
DSM
Journal of vacuum science
EconPapers
Social Explorer
Hispanic Database of ebooks - trial
Teatro Espanol Siglo de Oro Trial
Focus Psychiatry online
Gerritsem Collecton
JAMA Otolaryngology
JAMIA
Healio Sports Medicine
CRC Handbook of Chemistry and Physics
Mergent Archives
Gale American Missionary Association Papers
Journal of the Electrochemical Society
WorldScientific
Journal of Differential Geometry
American journal of clinical nutrition
Philosophy Documentation Center Collection - Philosophy Online and Poiesis
Journal of Animal Science
Black Drama
Medici TV
British Records on the Atlantic World
Pacific Journal of Mathematics
Routedge Performance Archive - Trial ends Nov 1 2012
Mango Languages
Archives of Internal Medicine
Mango Languages
Churchill Archive
Journal of the American Pharmasists Association
American Society of Mechanical Engineers Journal of medical devices
Everyday life of women in Maerica
BCC Research
Manuscript Womens Letter and Diaries
Ambrose Video
Chronicle of Higher Education
Journal of Current Chinese Affairs
Echoes - Melville, N.Y.
Selection - Budapest, Hungary
American archivist
Asian cardiovascular & thoracic annals
Cancer discovery
Health & social work
Sport psychologist
NotiEn
Limnology and oceanography, fluids and environment
Studia mathematica
Mechanical engineering - New York, N.Y. 1919
Seismic Isolation and Protective Systems
Algebraic & geometric topology
Public history news
Journal of the Canadian Health Libraries Association
Canadian water resources journal
Obituary notices of fellows of the Royal Society
Interface Focus
Nation's health - 1971
Monthly bulletin of statistics - United Nations
Acta biochimica polonica
Biotechniques Supplements
Plant science bulletin
Animal science - Penicuik, Scotland"
Journal of Beckett studies
Commerce business daily
IDS policy briefing
Praxis - Chicago, Ill.
Information standards quarterly
NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES MAGAZINE
Augustinian studies
PMN Update
Poz - New York, N.Y.
Medical problems of performing artists
Past Masters
Eastview
Drug and Therapeutics Bulletin
British Veterenary Publications
Degreuter
Chemistry Letters
Ammons Scientific
Pivot
PsycNet APA
Journal of Endovascular Therapy
American Society of Agronomy
Revista Iberoamericana
American Economic Association
The Chocorane Library
National Academies Press
Summon
Earth And SPace Search Index
Black Abolitionist Papers
History Makers
Stem Cells and Development
Naxos
Wiley Online
Guilford Journals
Psychiatric News
Journal of Endovascular Therapy
Lab Medicine
Candian Journal of Soil Science
ABC Chemistry
Intellectual Property and Science
Thieme ebooks
Gilford Journals
Psychiatry Online
American Geophisical Union
Annals of Mathmatics
Acoustical Society of America
LAPOP Latin American Public Opinion Project
Pion
Journal of Rehabilitation Medicine
In Practice
SAE International
ACM Digital Library
MedlinePlus
National Academy of Sciences
Psychiatric Services
Nursing in Video - Trial
Tokai Journal
PJonline
BMJ Quality and Safety
Blackwell Companion to Philology
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science
Police Chief Magazine
American Journal of Health Promotion
Harvard Educational Review
Crop Science
International Journal of Engineering Education
Plunkett
IPASource
International journal of engineering education
Pharmacotherapy
European Journal of Entomology
Canadian Journal of Forest Research
Education in Video
Nicholas
World Biographical Information System - WBIS Online
Oxford Companion to the Book
Civil Engineering Database - CEDB
Agricultural History Society
INFORMS
Lib-Utility
Journal of immunology
Vadose zone journal
Oxford Dictionary of the Middle Ages
Japanese Journal of Applied Physics
Journal of Immunology
Journal of college and character
Children and Schools
Canadian Journal of Civil Engineering
MathSciPub
Oldenbourg Links
Swank
American Journal of Health Promotion
SFX
ProQuest
Alexander Street Press Theater in Video
Twentieth Century North American Drama
Cleft Palate Cranio-facial Journal
Poverty and Public Policy
Canadian Journal of Forest Research
Clinical Evidence
Canadian Journal of Physics
Applied Physiology Nutrition and Metabolism
Canadian Journal of Zoology
Food And Nutrition Bulletin
AANS Neurosurgeon
American Dental Education Association
Veterinary Record
Canadian Geotechnical Journal
Bulletin of Hispanic Journals
Liverpool University Press
Journal of Pediatric Urology
Canadian Journal of Earth Scinces
Wolters Kluwer
MathSciPub
New Day Digital
Sithsonian Global Sound
Journal of Urology
Canadian Journal of Soil Science
Oxford History of Western Music
Amstat News
Bulletin-Council of Research in Music Education
Science
Digital Campus
Eastview Information Services
American Association of Developmental and Intellectual Dissabilities
Harvard Educational Review
Morgan Claypool
Journal of Physical Oceanography
Journal of Sport and Exercise Physiology
American Society of Agronomy
Oxford Handbooks Online
Dalton Transactions
Civic Research Institute
English Journal
Chicago Manual of Style
Cengage
Poverty and Public Property
Journal of Bone and Mineral Research
Best's Library Center
Social Explorer
History in Video
Naxos Jazz Collection
Theater in Video
Opera in Video
Naxos Video Library
Oxford Scholarship Online
Cambridge Dictionary of Irish Biography
Digital Commons
American Society for Clinical Pathology
Society for Applied Anthropology
Sprache - Stimme - Gehör
EJS
Uniworld
Experimental Biology and Medicine
Redbooks
Cold Spring Harbor
Ethnographic Video
Internaltion Spectator
American National Bibliography
NeuroReport
American Institue of Mathmatical Sciences
Science Translational Medicine
Science
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy
Stem Cells
Biology of Reproduction
Radiographics
Springerprotocols
DRAMOnline
Alexander Street Press
American Journal of Public Health
Radiographics
AP Photo Archive
Journal of Heterocyclic Chemistry
Political Research Quarterly
Journal of Biomaterials APplications
Journal of Special Education
Waste Management and Research
Psychology of Music
Political Research Quarterly
Portico
American Society of MicroBiology
Qualitative Social Work
InformaHelathCare
FMG
Staging
Chest
FMG
Videos
Reaxys
SportsMedicine
Roper Center for Public Opinion Research - University of Connecticut
iPOLL Databank at the Roper Center - University of Connecticut
Roper Center Archives Catalog - University of Connecticut
BMJ
RIA Checkpoint Tax
AMA Manual of Style
Korean Journal of Mathematics
Radiology
Highwire
Sage Reference
Genetics
Cold Sring Harbor
Novel
SPIE Digital Library
Illiad
Japanese Journal of Applied Physics
Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East
American Fisheries Society
Common Knowledge
Canadia Journal of Fisheries and Aquatic Science
Comparative Litterature
Harvard Educational Review
Pedagogy
Autographics
Canadian Journal of Microbiology
Chemical Society of Japan
American Fisheries Society
Journal of Conflict Studies
Common Knowledge
Genetics
Journal of the Physical Society of Japan
SharePoint
Endinburgh U Press
Liebert Online
Reaxys
Journal of Leadership and Organizational Studies
Physics Essays
American Statistical Organization
Eastview
ASTM
Journal of Hindo Studies
Cancer Prevention Journals
Reproduction Nutrition Development
Indiana University Mathematics Journal
MATHEMATICA SCANDINAVICA
Primera revista Latinoamericana de libros
British Veterinary Accociation
American Podiatric Association
Cell Press
American Association on Intellectual and Developmental Dissabilities
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
American Thoracic Society
Journals of the ASA-CSSA-SSSA
American Society of Horticulturalists
Company of Biologists
Teachers College Record
Pyschonomic Journals
Royal Society Publishing
Electrochemical Society
ASTM digital library
American Society of Plant Biologists
American Society for Horticultural Science
Pharmacology and Experimental Therapuetics
World Scientific Journals
World Scientific ebooks
CAB Reviews
Refernce Global
Research Now
SIAM Journals
AVMA Journals
Expert Reviews
Pennsylvania Gazette
Psychiatry online
ASCE Research Library
Journals of the Gerontological Society of america
ASTM
American Medical Associate Journals
Haworth
American Public Health Association
WorldCat local
Worldcat org
American Association of Mechanical Engineers
BMJ Journals
Chem Soc Japan Chem Letters
ARTFL
AReditions
Journal of Speech Language and Hearing Research
American Physical Society
OregonPDF Health and Performance
Bellwether Metapress
Health affairs
Horttech
JHS Sage
JOSAA
TelosPress
PePublishing
LSHSS
MKTSCI
MON
NeoReviews
OrgSci
Generntology Journals
StemCells
Theatre Duke
BSAS
Emboline
Involve Math
Me Magazine
NAE
The IET
EMB Online
Optics Infobase
Journal of Health Politics Policy and Law Duke
Contemporary Pediatricss
AAS
Acta Chem
ADR
AJP Cell
AJP Legacy
ALS Duke
Aremican Lit Duke
American Speech Duke
Analusis
Animal Research
APA Sage
Archives Fami
Archives Inte
Archives Neur
Archives Otol
Archives    Pych
BAI
Blood Journal
Boundry2 Duke
BSGF
BST
Camera Obscura Duke
CJTCS
CRS Sage
DMM
EBMH
ECL Duke
EJ
EMG
EMJ
EPL
Ethno History Duke
Eurjmin
FHS Duke
Genes Dev
Genome
Genontologist
GLQ DUke
HAHR Duke
Hope Duke
Hort Sci
IJS
Injury Prevention
Inpractice
Interefaces
ISR
JDS
JHR
JMD
JMEMS Duke
JOC
JOCN
Journal of ENdrocrinology
ASHS pubs
Journal de Physique1
Journal de Physique2
Journal de Physique3
JPR Sci Jornals
JSDE Res
LE
LJ UWpress
Mansci
MATWBN
MCT
MLQ
Mol Cells
Mor
MQ Duke
National Academies
Neco
New Left Review
NGC Duke
OR
PATS
PDS Sage
Pediatrics
Phil Review Duke
Plant Genome
Petics Today Duke
Poisitions Duke
Project Euclid
Piblic Culture
PUBS
Radio Carbon
RCB Sage
RHR Duke
RSE Sage
Sageke
SAQ Duke
Social Text Duke
SSH Duke
Surfer
Switch Studio
Tobacco COntrol
TransSci
USJ Sage
Vererinary Record
AAPSJ
AAPSO Pharm
Agronomy
AJHP
AJPH
American Journal of Critical Care
AJRCMB
AJROnline
AJSOnline
AMEU
Annals
Ann Clin Lan
Ar Editions
Bio Diversity
BLS
Botanicus
Bullitin of Hispanic Studies
CAS Act
Chem Bio
CJA JCA
Clinical Evidence
Ealry Pregnancy
Edit Lib
Ed Review
ESA
ESAIM
FAO
FASEbj
Fit InfoTech
Geology Yale
IJEE
Jap Ma Online
JBC org
JBRHA
Jdentaled
Jimmunol
JLR org
Journal of Neuro Sci
Journal of Ultrasound
Lituanus
MCP Online
MDPI
Merga
Multilingual Matters
Narr
Neurology
New Left Review
NSF
Patient Care Online
PharmJ
Phycologia
Physiology Online
Public Health Care Reports
Rehab Pub
Royal Society
Sci Elo
The Annals
Tree Link
TSHA
WHO
WWWSoc
Duke Journals
Chest
Archives of Dermatology
Archives of Facial Plastic Surgery
Aermican Association for Cnecer Research
Clinica Cancer Research
Cancer Research
Cancer Prevention
Cancer Epidemiology
Staging
Prox
Streaming Video
Ingenta
PubMed
Nagios
Primo Production
Primo2    Production
Primo Staging
cspressv
American Chemical Society
ABELL - Annual Bibliography of English Language and Literature
ACM Digital Library
AccessMedicine
AccessEmergencyMedicine
AccessSurgery
AccessPharmacy
AccessAnesthesiology
AccessPhysiotherapy
JAMAevidence
AccessScience
Alexander Street Press
African American Music
Anthropologicla Literature
AnthroSource
Audit Analytics
Autographics
AP Photo Archive
AgEcon
ABC-CLIO
American Song
Analytical WebBase
Annual Reviews
ArchivesUSA Web
ARTstor Local
ARTstor
Beilstein CrossFire Local
Blackwell handbooks of developmental psychology
BioOne
Blackwell Synergy
Books in Print
British Periodicals
Cambridge Collections Online
CCH Accounting Research Manager
CCH Internet Research Network Local
CCH Tax Research Network
CAB Direct
Cabell's Educational Directory
Cell
Cell Host
Cell Metabolism
Cell Microbe
Cell Stem cell
Cancer Cell
Canadian Heritage Information Network
Classguides
CIAO
Contemporary WOrld Music
ChemFinder
BiblioLine
China Data Online Service Local
China Data Online Service
Classification Web
Classical Music Library
COMPERIO Local
COMPERIO remote
CQ Electronic Library
CSA
Current Bilogy
Current Medical Diagnosis and Treatment
Current Index to Statistics - CIS
Defining Gender
Developmental Cell
Diderot and d'Alembert's Enclopedie
Dictionary of Old English Corpus
DiscoveryGate
Dun & Bradstreet Key Business Ratios
Early English Books Online - EEBO
EBSCOhost
eHRAF World Cultures
eMedicine
EMS
Encyclopedia Britannica
Encyclopedia of Dietary Supplements
Encyclopedia of Life Sciences - ELS
Engineering Village
ERM - staff login
ExamMaster
Europa World
Europa World of Learning
Factiva
Federal Register
FirstSearch - OCLC
Gale InfoTrac
Garland Encyclopedia of World Music Online
GeoScienceWorld
Global Development Finance - GDF
Global Insight
Google Scholar
Grove Art Online
Grove Music Online
Grove Music - Oxford
HAPI - Hispanic American Periodicals Index
Hein Online
Historical Statistics of the US
History Cooperative
Homer
Ibisworld
iCONN
ICPSR
IEEE Xplore
Immunity
Ingenta
International Financial Statistics
International Who's Who Online
International Medieval Bibliography
International Index to Music Periodicals - IIMP
IOP Journal Archives
Web of Knowledge
Researcher ID
Issues & Controversies - Facts on File
Iter
Journal of Cell Biology
JSTOR
Kinesiology Publications
Knovel Library
Latin America DataBase
Karger Full-Text Search
LexisNexis
LOCKSS
Linguistics Working Papers Directory
Marquis Who's Who
MathSciNet
MDConsult
MEMSO
Mergent Online
Methods in Organic Synthesis
Micromedex
Middle English Compendium
Mintel
Molecule
Music Index Online
Natural Standard - Integrative Medicine
Nature Publishing Group
Naxos
Natural Medicines Comprehensive Database
Neuron
Newsbank/Readex Databases
Newsbank Colleges
New England Journal of Medicine
Nursing Consult
Opera del Vocabolario Italiano
Optics InfoBase
Organic Syntheses
Oxford African American Studies Center
Oxford Art Online
OED Online
Oxford Dictionary of National Biography
Oxford Reference Online
Ovid
Patrologia Latina Database
Pennsylvania Gazette 1784-1800
POPLINE
Proceedings of the Natl Acad of Sci
PROLA - Physical Review Online Archive
Project MUSE
ProQuest
PsychiatryOnline
R2Library
RefWorks
Refworks at UConn
Resources for College Libraries
Rhizome
Roper Center for Public Opinion Research
Scitation from American Institute of Physics
SilverPlatter
SEC Accounting Rules Local
Serials Solutions
SciFinder Web Access
ScienceDirect
Scopus
SFX
Smithsonain Music Online
SourceOECD
SpringerLink
Standard Rate and Data Service
Stat!Ref Electronic Medical Library
STAT-USA
NetAdvantage - Standard & Poor's NetAdvantage
Structure
TableBase
Thieme-connect
Thomson ONE Banker - old interface
Thomson ONE Banker - new interface
Trial Resources
Turfgrass
Uconn CommSci
Ulrichs Periodicals Directory at SS
ulrichsweb.serialssolutions.com
Value Line Investment Survey
Vanderbilt Television News Archive
Westlaw
WilsonWeb
World Marketing Data and Statistics - WOMDAS
Women Writers Project
World Development Indicators - WDI
World Shakespeare Bibliography Online
WRDS Wharton
ACLS History E-Book Project
ABC-CLIO
Birds of North America
Greenwood
Knovel
MyLibrary
MyILibrary
New Science Press
Oxford
r2Library
Safari
Wolters Kluwers Health
AACR Meeting Abstracts-American Association for Cancer Research
American journal on mental retardation-American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
American Society for Microbilogy
AAPG bulletin-GeoScienceWorld
Journal of aquatic animal health-American Fisheries Society
Arid lands newsletter-Digital Library of the Commons
Communications on pure and applied analysis-American Institute of Mathematical Sciences
American journal of psychology-Single Journals
American mineralogist-GeoScienceWorld
Journal of applied meteorology and climatology-American Meteorological Society
Applied Optics-OpticsInfoBase
APPLIED PHYSICS EXPRESS-Single Journals
Annual review of anthropology-Annual Reviews Back Volumes
Applied spectroscopy-OpticsInfoBase
Biomed Gerentology
Bulletin of Canadian petroleum geology-GeoScienceWorld
Bulletin of the Seismological Society of America-GeoScienceWorld
19th century music-University of California Press Journals
Cancer reviews online-American Association for Cancer Research
Clays and clay minerals-GeoScienceWorld
American missionary-Making of America Journals - Cornell
Cell growth & differentiation-American Association for Cancer Research
Charleston advisor-Single Journals
Chemical educator-Single Journals
Chinese optics letters-OpticsInfoBase
Acta haematologica-Karger Online
New England journal of medicine-Single Journals
Cleft palate-craniofacial journal-Single Journals
Plant genome-American Society of Agronomy
ILAR journal-National Academy of Sciences - U.S.
Journal of political ecology-Digital Library of the Commons
Economic geology and the bulletin of the Society of Economic Geologists-GeoScienceWorld
AACR Education Book-American Association for Cancer Research
Environmental & engineering geoscience-GeoScienceWorld
Environmental geosciences-GeoScienceWorld
Elements - Quebec-GeoScienceWorld
Chesapeake science-Single Journals
À travers le monde-Gallica
Geological magazine-GeoScienceWorld
Geology - Boulder-GeoScienceWorld
Geological materials research-Mineralogical Society of America
Harvard review of philosophy-Single Journals
Computing in science & engineering-IEEE All-Society Periodicals Package - ASPP
National Academies in focus-National Academy of Sciences - U.S.
Journal of sedimentary research-GeoScienceWorld
JAMA : the journal of the American Medical Association-Single Journals
Journal of chemical education-Single Journals
Journal of display technology-OpticsInfoBase
Journal of English and Germanic philology-University of Illinois Press
Journal of foraminiferal research-GeoScienceWorld
Journal of the Geological Society-GeoScienceWorld
Journal of lightwave technology-OpticsInfoBase
Journal of memetics-Digital Library of the Commons
Journal of optical technology-OpticsInfoBase
Acta numerica-Cambridge Journals Online
Atlantic geology-Single Journals
Acta arithmetica-Institute of Mathematics - Polish Academy of Sciences Publications
Acta crystallographica-Crystallography Journals Online
Journal of testing and evaluation-ASTM Journals
Journal of the West-Single Journals
Journal of paleontology-GeoScienceWorld
Journal of rehabilitation medicine-Single Journals
Journal of world-systems research-Digital Library of the Commons
Comercio exterior - Mexico City-Latin America Data Base
CQ Congress Collection-CQ Press
American missionary-American Memory: The 19th Century in Print
Microbiology - Society for General Microbiology-Society for General Microbiology
Micropaleontology-GeoScienceWorld
Mineralogical magazine-GeoScienceWorld
Advertising & society review-Project MUSE - Premium Collection - 2007
National Geographic News-Digital Library of the Commons
Optics letters-OpticsInfoBase
Accounting history-SAGE Premier 2007
Palaios-GeoScienceWorld
Palynology-GeoScienceWorld
NBER technical working paper series-National Bureau of Economic Research Publications
Giornale di Fisica-Societa Italiana di Fisica
Pediatrics in review-Single Journals
News in physiological sciences-American Physiological Society
Algebra & Number Theory-Mathematical Sciences Publishers
3C on-line-ACM Digital Library
Physical review-PROLA - Physical Review Online Archive
Animal learning & behavior-Psychonomic Society Publications
Progress of theoretical physics-Progress of Theoretical Physics
NASPA journal-Single Journals
Quarterly journal of engineering geology-GeoScienceWorld
Journal of anthropological research-Single Journals
Academia - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración-REDALyC
Rocky Mountain geology-GeoScienceWorld
South African journal of geology-GeoScienceWorld
ScienceNow-Science Magazine
Journal of applied behavior analysis-Society for the Experimental Analysis of Behavior
Acta andina-Sistema de Bibliotecas de la UNMSM
Seismological research letters-GeoScienceWorld
Bioinspiration & biomimetics-Institute of Physics
Science's signal transduction knowledge environment - STKE-Single Journals
Journal of neurosurgery-American Association of Neurological Surgeons Publications
Geophysics : the leading edge of exploration-GeoScienceWorld
Trumpeter - Victoria-Digital Library of the Commons
Virtual journal for biomedical optics-OpticsInfoBase
Vadose zone journal-GeoScienceWorld
AACR News-American Association for Cancer Research
Astronomy and astrophysics - Berlin-EDP Sciences
AANS neurosurgeon-American Association of Neurological Surgeons Publications
AAOHN journal-Slack Incorporated
Alaska fishery research bulletin-Digital Library of the Commons
African studies quarterly-Digital Library of the Commons
Annals of forest science.-EDP Sciences
African journal of environmental assessment and management-Digital Library of the Commons
American journal of human genetics-Cell Press
Advances in environmental monitoring and modelling-Digital Library of the Commons
American journal of botany-Single Journals
Bulletin of the American Mathematical Society - new series-American Mathematical Society Publications
ASBMB News-American Society for Biochemistry and Molecular Biology
Administrative science quarterly-Atypon Link
African wildlife news - 1995-Digital Library of the Commons
Biblical archaeology review-Single Journals
Advances in economic analysis & policy-Berkeley Electronic Press Journals
Actinomycetes - 1982-Bioline International
Abacus - Sydney-Blackwell Humanities & Social Sciences Collection
Notes and queries-Internet Library of Early Journals
Helminthological abstracts-CAB Reviews Archive
Communications in applied mathematics and computational science-Mathematical Sciences Publishers
Perception - Ottawa-Single Journals
CIFOR news - English ed.-Digital Library of the Commons
Economic geography-Single Journals
Women in natural resources-Digital Library of the Commons
Coastal communities news-Digital Library of the Commons
Africa development-Council for the Development of Social Science Research in Africa - CODESRIA Department of Publications and Dissemination
Complexity international-Digital Library of the Commons
Agronomie-EDP Sciences
Electrochemical Society interface-Electrochemical Society Digital Library
Interfaces and free boundaries-European Mathematical Society Publishing House
Environment and planning. A-PION Journals
Issues in ecology-Ecological Society of America Publications
Bulletin of the Ecological Society of America-Ecological Society of America Publications
Global review of ethnopolitics-Digital Library of the Commons
Ben Jonson journal-Edinburgh University Press Journals
Evolutionary ecology research-Single Journals
Families in society-Single Journals
Literatura mexicana-Single Journals
First Monday-Digital Library of the Commons
Fisheries - Bethesda-Single Journals
Expert review of vaccines-Future Drugs
Journal of geographic information and decision analysis-Digital Library of the Commons
Administration in social work-Haworth Press Journals
AALL spectrum-HeinOnline Law Journal Library
American historical review-History Cooperative
American Jewess-Making of America Journals - Michigan
Athletic therapy today-Human Kinetics Journals
Newsletter of the International Centre for Integrated Mountain Development-Digital Library of the Commons
Wiring Matters-IET Digital Library
Acta orthopaedica Scandinavica-Free IngentaConnect Backfiles
Aquatic biology-Inter-Research
Japanese journal of applied physics-Single Journals
Issues in science and technology-Digital Library of the Commons
Renaissance and Reformation-Single Journals
Journal of bone and mineral research-Single Journals
Journal of cell biology-Single Journals
Journal of heterocyclic chemistry-Single Journals
Journal of natural resources and life sciences education-American Society of Agronomy
Journal of gerontological nursing-Slack Incorporated
Journal of mechanics of materials and structures-Mathematical Sciences Publishers
Acta arachnologica-Journal @rchive - English
Biology letters - 2005-Royal Society Publications
American art-University of Chicago Press Journals
Journal of studies on alcohol-Single Journals
JSME News-Single Journals
J.UCS - Annual print and CD-ROM archive ed.-SpringerLink Contemporary - 1997 - Present
Lab animal-Nature Journals Online
01 informatique - Hebdomadaire-Factiva
LMS journal of computation and mathematics-Cambridge Journals Online
American mineralogist-Mineralogical Society of America
African arts-MIT Press Journals
PMLA : Publications of the Modern Language Association of America-Modern Language Association Journals
Algebraic & geometric topology-Mathematical Sciences Publishers
American journal of hypertension-Nature Journals Online
Naturschutz in Recht und Praxis-Digital Library of the Commons
NBER bulletin on aging and health-National Bureau of Economic Research Publications
Annales de la Faculté des sciences de l'Université de Toulouse-NUMDAM
Create the Future Through Renewal-Sigma Theta Tau International
New York review of books-Single Journals
Natural resource perspectives-Digital Library of the Commons
Optics express-OpticsInfoBase
InfoBase Conference Papers-OpticsInfoBase
Journal of optical networking JON-OpticsInfoBase
Optics and photonics news-OpticsInfoBase
Our planet-Digital Library of the Commons
American journal of psychoanalysis-Palgrave Macmillan
Journal of Pan-African Wisdom - Canada-Digital Library of the Commons
Perception - London-PION Journals
Actes de la recherche en sciences sociales-PERSEE - Portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales
Applied turfgrass science-Plant Management Network
Poultry science-Single Journals
Physical therapy-Single Journals
Australian journal of botany-CSIRO Publishing Journals
Analyst - London-Royal Society of Chemistry
Israel journal of chemistry-Single Journals
Science Classic-Science Magazine
Microbiology today-Society for General Microbiology
SIAM news : a publication of Society for Industrial and Applied Mathematics-SIAM Journals Online
Nuovo saggiatore : bollettino della Società italiana di fisica-Societa Italiana di Fisica
Electronic journal of sociology-Digital Library of the Commons
IEEE spectrum-IEEE Spectrum Online
Sustainable Development International-Digital Library of the Commons
TerraGreen-Digital Library of the Commons
Physiologist-American Physiological Society
TR news-National Academy of Sciences - U.S.
Izvestiya. Mathematics-Turpion Journals
Revista Ambientico-Digital Library of the Commons
Food and nutrition bulletin-Single Journals
Before farming-Single Journals
West Africa review-Digital Library of the Commons
Journal of mathematical logic-World Scientific Journals
Contemporary issues in early childhood-Symposium Journals Free Content
Journal of drug issues-Single Journals
Nursing's Focal Points-Sigma Theta Tau International
Applied and Environmental Microbiology Volume 71, Applied and Environmental Microbiology Volume 72, - 1 more
American Journal of Physiology: Advances in Physiology Education Volume 29, American Journal of Physiology: Advances in Physiology Education Volume 30, - 1 more
Antimicrobial Agents and Chemotherapy Volume 50
Administration & Society Volume 37, Administration & Society Volume 38, - 1 more
American Behavioral Scientist Volume 48, American Behavioral Scientist Volume 49, - 2 more
Absinthe Literary Review 2003, Absinthe Literary Review 2004, - 1 more
Accounting History Volume 5, Accounting History Volume 10, - 2 more
Adaptive Behavior Volume 13, Adaptive Behavior Volume 14, - 1 more
Archives of Disease in Childhood Volume 90, Archives of Disease in Childhood Volume 91
Advances in Developing Human Resources Volume 7, Advances in Developing Human Resources Volume 8, - 1 more
Adult Education Quarterly Volume 55, Adult Education Quarterly Volume 56, - 2 more
American Educational Research Journal Volume 44
Affilia Volume 20, Affilia Volume 21, - 1 more
Armed Forces & Society Volume 29, Armed Forces & Society Volume 31, - 3 more
Agronomy Journal Volume 90, Agronomy Journal Volume 91, - 8 more
Arts and Humanities in Higher Education Volume 4, Arts and Humanities in Higher Education Volume 5, - 1 more
American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias Volume 20, American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias Volume 21, - 1 more
Asian Journal of Management Cases Volume 2, Asian Journal of Management Cases Volume 3, - 1 more
American Journal of Evaluation Volume 26, American Journal of Evaluation Volume 27, - 1 more
American Journal of Hospice and Palliative Medicine Volume 22, American Journal of Hospice and Palliative Medicine Volume 23, - 1 more
American Journal of Lifestyle Medicine Volume 1
American Journal of Medical Quality Volume 20
The American Journal of Psychiatry Volume 162, The American Journal of Psychiatry Volume 163, - 1 more
American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism Volume 288, American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism Volume 289, - 3 more
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology Volume 288, American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology Volume 289, - 3 more
American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology Volume 288, American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology Volume 289, - 3 more
American Journal of Physiology: Lung Cellular and Molecular Physiology Volume 288, American Journal of Physiology: Lung Cellular and Molecular Physiology Volume 289, - 3 more
American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology Volume 288, American Journal of Physiology: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology Volume 289, - 3 more
American Journal of Physiology: Renal Physiology Volume 288, American Journal of Physiology: Renal Physiology Volume 289, - 3 more
The American Journal of Sports Medicine Volume 34, The American Journal of Sports Medicine Volume 35
Active Learning in Higher Education Volume 6, Active Learning in Higher Education Volume 7, - 1 more
Angiology Volume 56, Angiology Volume 57, - 1 more
Animation Volume 1, Animation Volume 2
The Annals of the American Academy of Political and Social Science Volume 598, The Annals of the American Academy of Political and Social Science Volume 599, - 13 more
Anthropological Theory Volume 5, Anthropological Theory Volume 6, - 1 more
Academic Psychiatry Volume 29, Academic Psychiatry Volume 30, - 1 more
Asia-Pacific Journal of Public Health Volume 19
Asia Pacific Journal of Human Resources Volume 43, Asia Pacific Journal of Human Resources Volume 44, - 1 more
Applied Psychological Measurement Volume 29, Applied Psychological Measurement Volume 30, - 1 more
American Politics Research Volume 33, American Politics Research Volume 34, - 1 more
Annals of the Rheumatic Diseases Volume 65
Action Research Volume 3, Action Research Volume 4, - 1 more
The American Review of Public Administration Volume 35, The American Review of Public Administration Volume 36, - 1 more
Acta Sociologica Volume 48, Acta Sociologica Volume 49, - 1 more
Assessment Volume 12, Assessment Volume 13, - 1 more
Journal of Anglican Studies Volume 3
Autism Volume 9, Autism Volume 10, - 1 more
Business & Society Volume 44, Business & Society Volume 45, - 1 more
Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews Volume 4, Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews Volume 5
Business Communication Quarterly Volume 68, Business Communication Quarterly Volume 69, - 1 more
Business Information Review Volume 22, Business Information Review Volume 23, - 1 more
British Journal of Infection Control Volume 8
The British Journal of Psychiatry Volume 186, The British Journal of Psychiatry Volume 187, - 3 more
British Journalism Review Volume 16, British Journalism Review Volume 17, - 1 more
British Journal of Sports Medicine Volume 39, British Journal of Sports Medicine Volume 40
DSHR's Blog
Behavior Modification Volume 29, Behavior Modification Volume 30, - 1 more
Body & Society Volume 11, Body & Society Volume 12, - 1 more
Biological Research For Nursing Volume 6, Biological Research For Nursing Volume 7, - 2 more
Building Service Engineering Research and Technology Volume 27, Building Service Engineering Research and Technology Volume 28
Bulletin of Science, Technology & Society Volume 25, Bulletin of Science, Technology & Society Volume 26, - 2 more
Cooperation and Conflict Volume 40, Cooperation and Conflict Volume 41, - 1 more
Crime & Delinquency Volume 51, Crime & Delinquency Volume 53
Culture & Psychology Volume 11, Culture & Psychology Volume 12, - 1 more
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis Volume 11, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis Volume 12, - 1 more
Currents in Biblical Research Volume 3, Currents in Biblical Research Volume 4, - 2 more
Compensation & Benefits Review Volume 37, Compensation & Benefits Review Volume 38, - 1 more
Bryn Mawr Classical Review 1990, Bryn Mawr Classical Review 1991, - 13 more
Journal of Contemporary Criminal Justice Volume 22
International Journal of Cross Cultural Management Volume 6
Clinical Child Psychology and Psychiatry Volume 10, Clinical Child Psychology and Psychiatry Volume 11, - 1 more
Cross-Cultural Research Volume 39, Cross-Cultural Research Volume 40, - 1 more
Clinical Case Studies Volume 4, Clinical Case Studies Volume 5, - 1 more
Cultural Dynamics Volume 17, Cultural Dynamics Volume 18, - 1 more
Concurrent Engineering Volume 13, Concurrent Engineering Volume 14, - 1 more
Cultural Geographies Volume 13, Cultural Geographies Volume 14
Journal of Child Health Care Volume 10
Childhood Volume 12, Childhood Volume 13, - 1 more
Chronic Illness Volume 3
Complementary Health Practice Review Volume 10, Complementary Health Practice Review Volume 11, - 1 more
China Report Volume 41, China Report Volume 42, - 1 more
China Information Volume 19, China Information Volume 20, - 1 more
Contributions to Indian Sociology Volume 39, Contributions to Indian Sociology Volume 40, - 1 more
Criminal Justice and Behavior Volume 32, Criminal Justice and Behavior Volume 33, - 1 more
Criminal Justice Policy Review Volume 16, Criminal Justice Policy Review Volume 17, - 1 more
Criminal Justice Review Volume 30, Criminal Justice Review Volume 31, - 1 more
Canadian Journal of School Psychology Volume 18, Canadian Journal of School Psychology Volume 20, - 2 more
Clin-Alert Volume 42, Clin-Alert Volume 43, - 2 more
CLCWeb Volume 1 - 1999, CLCWeb Volume 2 - 2000, - 6 more
Cultural Logic 2002, Cultural Logic 2003, - 7 more
Child Language Teaching and Therapy Volume 23
Crime, Media, Culture Volume 1, Crime, Media, Culture Volume 2, - 1 more
Clinical Microbiology Reviews Volume 19
Child Maltreatment Volume 10, Child Maltreatment Volume 11, - 1 more
Clinical Nursing Research Volume 14, Clinical Nursing Research Volume 15, - 1 more
Critique of Anthropology Volume 25, Critique of Anthropology Volume 26, - 1 more
Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies Volume 11, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies Volume 12, - 1 more
New England Journal of Medicine Volume 352, New England Journal of Medicine Volume 353, - 2 more
International Journal of Comparative Sociology Volume 47
Clinical Pediatrics Volume 44, Clinical Pediatrics Volume 45, - 1 more
Comparative Political Studies Volume 38, Comparative Political Studies Volume 39, - 1 more
Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly Volume 46, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly Volume 47, - 1 more
Chronic Respiratory Disease Volume 3, Chronic Respiratory Disease Volume 4
Clinical Rehabilitation Volume 20, Clinical Rehabilitation Volume 21
Criminology and Criminal Justice Volume 5, Criminology and Criminal Justice Volume 6, - 1 more
Crop Science Volume 38, Crop Science Volume 39, - 7 more
Community College Review Volume 33, Community College Review Volume 34, - 1 more
Communication Research Volume 32, Communication Research Volume 33, - 2 more
Cultural Studies <=> Critical Methodologies Volume 5
Current Sociology Volume 53, Current Sociology Volume 54, - 1 more
Critical Social Policy Volume 25, Critical Social Policy Volume 26, - 1 more
Clinical Trials Volume 3, Clinical Trials Volume 4
Clothing and Textiles Research Journal Volume 24, Clothing and Textiles Research Journal Volume 25
Cultural Sociology Volume 1
Clinical and Vaccine Immunology Volume 13
Discourse & Society Volume 16
Discourse & Communication Volume 1
Dementia Volume 4, Dementia Volume 5, - 1 more
Development Volume 124, Development Volume 125, - 8 more
Dictynna Num?ro 1, Dictynna Num?ro 2, - 2 more
Diogenes Volume 52, Diogenes Volume 53, - 1 more
Discourse Studies Volume 7, Discourse Studies Volume 8, - 1 more
Disputatio 2003 - superseded, Disputatio 2004 - superseded
Drug Metabolism and Disposition Volume 33, Drug Metabolism and Disposition Volume 34, - 1 more
Environment and Behavior Volume 37, Environment and Behavior Volume 38, - 1 more
European Journal of Comparative Economics 2004, European Journal of Comparative Economics 2005
Educational Administration Quarterly Volume 41, Educational Administration Quarterly Volume 42
Environment and Urbanization Volume 14, Environment and Urbanization Volume 17, - 2 more
Emotional & Behavioural Difficulties Volume 10
Evidence-Based Medicine Volume 10, Evidence-Based Medicine Volume 11, - 1 more
Evidence-Based Nursing Volume 8
Eukaryotic Cell Volume 5
Ecclesiology Volume 1, Ecclesiology Volume 2, - 2 more
European Journal of Cultural Studies Volume 8, European Journal of Cultural Studies Volume 9, - 1 more
Economic Development Quarterly Volume 19, Economic Development Quarterly Volume 20, - 1 more
Educational Researcher Volume 36
East European Politics & Societies Volume 19, East European Politics & Societies Volume 20, - 1 more
Evaluation & the Health Professions Volume 28, Evaluation & the Health Professions Volume 29
European History Quarterly Volume 35, European History Quarterly Volume 36, - 1 more
Journal of Physics: Conference Series Volume 8, New Journal of Physics Volume 7
European Journal of Archaeology Volume 7, European Journal of Archaeology Volume 8, - 1 more
European Journal of Communication Volume 20, European Journal of Communication Volume 21, - 1 more
European Journal of Industrial Relations Volume 11, European Journal of Industrial Relations Volume 12, - 1 more
AmeriQuests 2004
European Journal of International Relations Volume 11, European Journal of International Relations Volume 12, - 1 more
European Journal of Women's Studies Volume 12, European Journal of Women's Studies Volume 13, - 1 more
Educational Management Administration & Leadership Volume 33, Educational Management Administration & Leadership Volume 34, - 1 more
Early Modern Culture Volume 1, Early Modern Culture Volume 2, - 2 more
Journal of English Linguistics Volume 33
Archives of Disease in Childhood - Education and Practice Volume 90, Archives of Disease in Childhood - Education and Practice Volume 91, - 1 more
Educational Evaluation and Policy Analysis Volume 29
European Physical Education Review Volume 11, European Physical Education Review Volume 12, - 1 more
Educational and Psychological Measurement Volume 65
European Journal of Political Theory Volume 4, European Journal of Political Theory Volume 5, - 1 more
Educational Policy Volume 19, Educational Policy Volume 21
Evaluation Review Volume 29, Evaluation Review Volume 30, - 1 more
Cultural Logic 2003 - superseded
Education, Citizenship and Social Justice Volume 1, Education, Citizenship and Social Justice Volume 2
Journal of European Social Policy Volume 16
European Journal of Social Theory Volume 8, European Journal of Social Theory Volume 9, - 1 more
Ethnography Volume 6, Ethnography Volume 7, - 1 more
Ethnicities Volume 5, Ethnicities Volume 6, - 1 more
European Journal of Criminology Volume 2, European Journal of Criminology Volume 3, - 2 more
European Union Politics Volume 6, European Union Politics Volume 7, - 1 more
European Urban and Regional Studies Volume 12, European Urban and Regional Studies Volume 13, - 1 more
Education and Urban Society Volume 37, Education and Urban Society Volume 38, - 2 more
Evaluation Volume 11, Evaluation Volume 12, - 1 more
Experimental Mechanics Volume 45
The Expository Times Volume 116, The Expository Times Volume 117, - 2 more
Feminism & Psychology Volume 15, Feminism & Psychology Volume 16, - 1 more
Family and Consumer Sciences Research Journal Volume 33, Family and Consumer Sciences Research Journal Volume 34, - 2 more
Feminist Criminology Volume 1, Feminist Criminology Volume 2
First Language Volume 25, First Language Volume 26, - 1 more
Field Methods Volume 17, Field Methods Volume 18, - 1 more
Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition Volume 90, Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition Volume 91, - 1 more
French Cultural Studies Volume 16, French Cultural Studies Volume 17, - 1 more
Food Science and Technology International Volume 11, Food Science and Technology International Volume 12, - 1 more
Feminist Theology Volume 13, Feminist Theology Volume 14, - 2 more
Feminist Theory Volume 6, Feminist Theory Volume 7, - 1 more
Games and Culture Volume 1, Games and Culture Volume 2
Group Analysis Volume 38, Group Analysis Volume 39, - 1 more
Gender & Society Volume 19, Gender & Society Volume 20, - 1 more
International Communication Gazette Volume 68
Global Business Review Volume 6, Global Business Review Volume 7, - 1 more
Gifted Child Quarterly Volume 50, Gifted Child Quarterly Volume 51
German History Volume 21, German History Volume 24, - 1 more
Global Media and Communication Volume 1, Global Media and Communication Volume 2, - 1 more
Group & Organization Management Volume 30, Group & Organization Management Volume 31
Group Processes & Intergroup Relations Volume 8, Group Processes & Intergroup Relations Volume 9, - 1 more
Global Social Policy Volume 5, Global Social Policy Volume 6, - 1 more
Gender, Technology and Development Volume 9, Gender, Technology and Development Volume 11
Gut Volume 54, Gut Volume 55, - 1 more
Health: Volume 9, Health: Volume 10, - 1 more
Heart Volume 91, Heart Volume 92, - 1 more
Health Education & Behavior Volume 32, Health Education & Behavior Volume 33, - 1 more
Health Education Journal Volume 65, Health Education Journal Volume 66
History of the Human Sciences Volume 18, History of the Human Sciences Volume 19, - 1 more
The Harvard International Journal of Press/Politics Volume 10, The Harvard International Journal of Press/Politics Volume 11
High Performance Polymers Volume 17, High Performance Polymers Volume 18, - 1 more
Hispanic Journal of Behavioral Sciences Volume 27, Hispanic Journal of Behavioral Sciences Volume 28
International Journal of High Performance Computing Applications Volume 20
Health Promotion Practice Volume 6, Health Promotion Practice Volume 7, - 1 more
History of Psychiatry Volume 16, History of Psychiatry Volume 17, - 1 more
Human Resource Development Review Volume 5
Homicide Studies Volume 10
Human Relations Volume 59
Infection and Immunity Volume 74
Indoor and Built Environment Volume 15
International Criminal Justice Review Volume 15
International Journal of Cultural Studies Volume 9
Integrative Cancer Therapies Volume 5
Information Development Volume 22
Indian Economic & Social History Review Volume 42
IFLA Journal Volume 32
International Journal of Damage Mechanics Volume 15
Indian Journal of Gender Studies Volume 12
International Journal of Music Education Volume 23, International Journal of Music Education Volume 24, - 1 more
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology Volume 49, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology Volume 50, - 1 more
The International Journal of Robotics Research Volume 24, The International Journal of Robotics Research Volume 25, - 1 more
Improving Schools Volume 9
Injury Prevention Volume 11
International Journal of Rural Management Volume 1, International Journal of Rural Management Volume 2
International Regional Science Review Volume 29
International Journal of Social Psychiatry Volume 51, International Journal of Social Psychiatry Volume 52, - 1 more
The Journal of Applied Behavioral Science Volume 41, The Journal of Applied Behavioral Science Volume 42, - 1 more
Journal of Attention Disorders Volume 8, Journal of Attention Disorders Volume 9, - 2 more
Journal of Applied Gerontology Volume 24, Journal of Applied Gerontology Volume 25, - 1 more
Journal of Aging and Health Volume 18
Journal of Applied Physiology Volume 98, Journal of Applied Physiology Volume 99, - 3 more
The Journal of Applied Poultry Research Volume 1, The Journal of Applied Poultry Research Volume 2, - 11 more
Journal of Adolescent Research Volume 21
Journal of Animal Science Volume 68, Journal of Animal Science Volume 69, - 15 more
Journal of Asian and African Studies Volume 40, Journal of Asian and African Studies Volume 41, - 1 more
Journal of Bacteriology Volume 188
International Journal of Behavioral Development Volume 30
Journal of Buddhist Ethics Volume 1, Journal of Buddhist Ethics Volume 2, - 8 more
Journal of Black Psychology Volume 32
Journal of Biological Rhythms Volume 21
Journal of Black Studies Volume 36
Journal of Business and Technical Communication Volume 20
Journal of Biomolecular Screening Volume 11
Journal of Career Assessment Volume 14
Journal of Cross-Cultural Psychology Volume 37
Journal of Career Development Volume 32
Journal of Contemporary History Volume 41
Journal of Communication Inquiry Volume 30
The Journal of Commonwealth Literature Volume 41
Journal of Clinical Microbiology Volume 44
Journal of Composite Materials Volume 40
Journal of Clinical Pathology Volume 58, Journal of Clinical Pathology Volume 59
Journal of Conflict Resolution Volume 50
Journal of Cell Science Volume 118, Journal of Cell Science Volume 119
The Journal of Early Adolescence Volume 26
Journal of Experimental Biology Volume 208, Journal of Experimental Biology Volume 209
Journal of Epidemiology & Community Health Volume 59, Journal of Epidemiology & Community Health Volume 60
The Journal of Environment & Development Volume 15
Journal of Environmental Quality Volume 30, Journal of Environmental Quality Volume 31, - 5 more
Journal of European Studies Volume 36
Journal of Family History Volume 31
Journal of Family Nursing Volume 12
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology Volume 19
Journal of Hispanic Higher Education Volume 5
Health Informatics Journal Volume 11, Health Informatics Journal Volume 12
Journal of Human Lactation Volume 22
Journal of Holistic Nursing Volume 24
Journal of Humanistic Psychology Volume 46
Journal of Hospitality & Tourism Research Volume 29
Journal of Human Values Volume 11
Journal of Marketing Education Volume 27, Journal of Marketing Education Volume 28, - 1 more
Journal of Medical Ethics Volume 31, Journal of Medical Ethics Volume 32
Journal of Management Education Volume 29, Journal of Management Education Volume 30, - 1 more
Journal of Medical Genetics Volume 42, Journal of Medical Genetics Volume 43
American Journal of Men's Health Volume 1
Journal of Management Inquiry Volume 14, Journal of Management Inquiry Volume 15, - 1 more
Journal of Medical Microbiology Volume 54, Journal of Medical Microbiology Volume 55
The Journal of Nutrition Volume 135, The Journal of Nutrition Volume 136, - 1 more
Journal of Neurophysiology Volume 93, Journal of Neurophysiology Volume 94, - 3 more
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry Volume 76, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry Volume 77
Journal for the Study of the New Testament Volume 28
Journal of Business Communication Volume 43
Journal of Entrepreneurship Volume 14
Journal of Management Volume 31, Journal of Management Volume 32, - 1 more
Journal for the Study of the Old Testament Volume 30
Journal of the Indian Institute of Science Volume 81, Journal of the Indian Institute of Science Volume 82, - 5 more
Journal of Psychoeducational Assessment Volume 23, Journal of Psychoeducational Assessment Volume 24, - 1 more
Journal of Plastic Film and Sheeting Volume 21, Journal of Plastic Film and Sheeting Volume 22, - 1 more
Journal of Planning History Volume 4, Journal of Planning History Volume 5, - 1 more
Journal of Planning Literature Volume 19, Journal of Planning Literature Volume 20, - 2 more
Journal of Psychotherapy Practice and Research Volume 10
Journal of Virology Volume 80
British Journal of Visual Impairment Volume 23, British Journal of Visual Impairment Volume 24, - 1 more
High Energy Physics Libraries Webzine Issue 1, High Energy Physics Libraries Webzine Issue 2, - 9 more
Alaska State Documents 2006, Alaska State Documents 2007, - 1 more
Molecular and Cellular Biology Volume 26
Journal of Material Culture Volume 10, Journal of Material Culture Volume 11, - 1 more
Medical Humanities Volume 31
Microbiology Volume 151, Microbiology Volume 152
Microbiology and Molecular Biology Reviews Volume 70
Journal of Mixed Methods Research Volume 1, Journal of Mixed Methods Research Volume 2
Molecular Pharmacology Volume 67, Molecular Pharmacology Volume 68, - 3 more
Journal of Religion and Society 1999, Journal of Religion and Society 2000, - 6 more
Journal of Moral Philosophy Volume 1, Journal of Moral Philosophy Volume 2, - 2 more
Advertising & Society Review Volume 1, Advertising & Society Review Volume 2, - 1867 more
Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences Volume 18
MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research Volume 1, MRS Internet Journal of Nitride Semiconductor Research Volume 2, - 10 more
Occupational and Environmental Medicine Volume 62, Occupational and Environmental Medicine Volume 63
Psychiatric Bulletin Volume 29
Amber Waves 2005, Environmental Health Perspectives 2005, - 8 more
Physiological Genomics Volume 20, Physiological Genomics Volume 21, - 8 more
Physiology Volume 20, Physiology Volume 21, - 1 more
Physiological Reviews Volume 85, Physiological Reviews Volume 86, - 1 more
Postgraduate Medical Journal Volume 81, Postgraduate Medical Journal Volume 82, - 1 more
Psychiatric News Volume 40, Psychiatric News Volume 41, - 1 more
Princeton Report on Knowledge Volume 1, Princeton Report on Knowledge Volume 2
LOCKSS Alliance Plugin Registry, LOCKSS GPO Pilot Plugin Registry, - 2 more
Poultry Science Volume 76, Poultry Science Volume 77, - 7 more
Psychosomatics Volume 46, Psychosomatics Volume 47, - 1 more
Psychiatric Services Volume 57
Psycoloquy
Quality and Safety in Health Care Volume 15
Quality and Safety in Health Care Volume 14, Quality and Safety in Health Care Volume 16
RadioGraphics Volume 26
Radiology Volume 241
International Review of Administrative Sciences Volume 71
Studies in Christian Ethics Volume 18, Studies in Christian Ethics Volume 19, - 1 more
Santa Fe Poetry Broadside 1998, Santa Fe Poetry Broadside 1999, - 7 more
Structural Health Monitoring Volume 4, Structural Health Monitoring Volume 5, - 1 more
Studies in History Volume 21, Studies in History Volume 22, - 1 more
Soil Science Society of America Journal Volume 62, Soil Science Society of America Journal Volume 63, - 8 more
Strategic Organization Volume 3, Strategic Organization Volume 4, - 1 more
Hispanic Issues On Line 2006, Hispanic Issues On Line 2007
Journal of Seventeenth-Century Music Volume 10
Sexually Transmitted Infections Volume 81, Sexually Transmitted Infections Volume 82, - 1 more
Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease Volume 1
Therapeutic Advances in Respiratory Disease Volume 1
Time & Society Volume 14, Time & Society Volume 15, - 1 more
Tobacco Control Volume 14
The Counseling Psychologist Volume 33, The Counseling Psychologist Volume 34, - 1 more
The Diabetes Educator Volume 31, The Diabetes Educator Volume 32, - 1 more
The Family Journal Volume 13, The Family Journal Volume 14, - 1 more
Thesis Eleven Volume 80, Thesis Eleven Volume 81, - 10 more
Thorax Volume 60, Thorax Volume 61
Trends in Amplification Volume 9
Toxicology and Industrial Health Volume 23
Transactions of the Institute of Measurement and Control Volume 29
Traumatology Volume 13
Tourist Studies Volume 4, Tourist Studies Volume 5, - 2 more
Transcultural Psychiatry Volume 44
Trauma Volume 9
Trauma, Violence, & Abuse Volume 6, Trauma, Violence, & Abuse Volume 7
Urban Affairs Review Volume 40, Urban Affairs Review Volume 41, - 2 more
Urban Education Volume 40, Urban Education Volume 41, - 1 more
Visual Communication Volume 4, Visual Communication Volume 5, - 1 more
Journal of General Virology Volume 86, Journal of General Virology Volume 87
Vascular Medicine Volume 12
Vadose Zone Journal Volume 1, Vadose Zone Journal Volume 2, - 3 more
Written Communication Volume 22, Written Communication Volume 23, - 1 more
MIT E-journal of Middle East Studies 2001, MIT E-journal of Middle East Studies 2002, - 3 more
War in History Volume 14
Work and Occupations Volume 32, Work and Occupations Volume 33, - 1 more
TESL-EJ Volume 1 - superseded, TESL-EJ Volume 2 - superseded, - 7 more
19th Century Art Worldwide Volume 1, 19th Century Art Worldwide Volume 2, - 2 more
American Journal of Clinical Nutrition Volume 81, American Journal of Clinical Nutrition Volume 82, - 3 more
Journal of Criminal Justice and Popular Culture Volume 10
American Journal of Botany Volume 92, American Journal of Botany Volume 93, - 1 more
Arkivoc 2000, Arkivoc 2001, - 5 more
Asian Journal of Comparative Law Volume 1, Asian Journal of Comparative Law Volume 2, - 172 more
Big Bridge Volume 2
The Biological Bulletin Volume 208, The Biological Bulletin Volume 209, - 3 more
BMC Anesthesiology Volume 1, BMC Anesthesiology Volume 2, - 356 more
AMBIO: A Journal of the Human Environment Volume 33, The American Biology Teacher Volume 66, - 379 more
Biophysical Journal Volume 88, Biophysical Journal Volume 89, - 3 more
Blackbird Volume 1, Blackbird Volume 2, - 2 more
Blood Volume 106
Journal of International Women's Studies 2000, Journal of International Women's Studies 2001, - 5 more
Applied Semiotics / S?miotique appliqu?e Volume 1, Applied Semiotics / S?miotique appliqu?e Volume 2, - 10 more
Clinical Chemistry Volume 51, Clinical Chemistry Volume 52, - 1 more
Canadian Medical Association Journal Volume 172, Canadian Medical Association Journal Volume 173, - 2 more
Exquisite Corpse
Cortland Review 2003
Disputatio 1996, Disputatio 1997, - 10 more
Electronic Poetry Review 2001, Electronic Poetry Review 2002, - 1 more
Evergreen Review 100, Evergreen Review 101, - 9 more
Failbetter 2000, Failbetter 2001, - 3 more
Secrecy News 2000, Secrecy News 2001, - 6 more
Genders 1998, Genders 1999, - 5 more
The Journal of Global Buddhism Volume 1, The Journal of Global Buddhism Volume 2, - 4 more
American Historical Review Volume 108
Journal of Physics: Conference Series Volume 8, New Journal of Physics Volume 7
Investigative Ophthalmology & Visual Science Volume 46, Investigative Ophthalmology & Visual Science Volume 47, - 1 more
Jack Magazine Volume 1, Jack Magazine Volume 2
Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies 2001, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies 2002, - 4 more
The Journal of Cell Biology Volume 168, The Journal of Cell Biology Volume 169, - 7 more
International Journal of eLiteracy
The Journal of Experimental Medicine Volume 202
The Journal of General Physiology Volume 127
Journal of Histochemistry and Cytochemistry Volume 52, Journal of Histochemistry and Cytochemistry Volume 53, - 2 more
Journal of Leukocyte Biology Volume 77, Journal of Leukocyte Biology Volume 78, - 3 more
La Petite Zine 2000, La Petite Zine 2001, - 2 more
Museum and Society
Leeds International Classical Studies 2002, Leeds International Classical Studies 2003, - 1 more
CBE - Life Sciences Education Volume 1, CBE - Life Sciences Education Volume 2, - 2 more
LOCKSS Card 2005, LOCKSS Card 2006
Mad Hatters Review 2005, Mad Hatters Review 2006
Electronic Communications In Probability 1998, Electronic Communications In Probability 1999, - 16 more
Minerva - An Internet Journal of Philosophy Volume 1, Minerva - An Internet Journal of Philosophy Volume 2, - 8 more
Molecular Biology of the Cell Volume 3, Molecular Biology of the Cell Volume 4, - 2 more
Molecular Vision Volume 1, Molecular Vision Volume 2, - 10 more
Scholia Volume 1, Scholia Volume 2, - 11 more
Other Voices Volume 2
Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research Issue 1, Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research Issue 2, - 11 more
The Bonefolder Volume 1
The Plant Cell Volume 17, The Plant Cell Volume 18, - 1 more
Plant Physiology Volume 137, Plant Physiology Volume 138, - 4 more
Poetry Bay 2000, Poetry Bay 2001, - 4 more
RLG DigiNews
Invisible Culture 1998, Invisible Culture 1999, - 6 more
The Analyst Volume 122, The Analyst Volume 124, - 92 more
Medieval Forum Volume 1, Medieval Forum Volume 2, - 3 more
Shampoo 2000, Shampoo 2001, - 6 more
Early Modern Literary Studies Volume 9 - superseded
Music Theory Online Volume 1, Music Theory Online Volume 2, - 9 more
TESL-EJ Volume 1, TESL-EJ Volume 2, - 9 more
Minerva - An Internet Journal of Philosophy Volume 1, Minerva - An Internet Journal of Philosophy Volume 2, - 8 more
Journal of Religion and Film Volume 7, Journal of Religion and Film Volume 8, - 1 more
The Annual of Urdu Studies Volume 08 - 1993, The Annual of Urdu Studies Volume 09 - 1994, - 11 more
Words Without Borders 2003, Words Without Borders 2004, - 2 more
World Haiku Review Volume 1, World Haiku Review Volume 2, - 1 more
Water SA 1998, Water SA 1999, - 7 more
The Analyst Volume 122, The Analyst Volume 124, - 92 more
Youth & Society Volume 36, Youth & Society Volume 37, - 2 more
Youth Justice Volume 5, Youth Justice Volume 6, - 1 more
Young Volume 13, Young Volume 14, - 1 more
Youth Violence and Juvenile Justice Volume 3, Youth Violence and Juvenile Justice Volume 4, - 2 more
CRCNetBase

 

 
لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.