ارسال های توصیه شده

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,AIP,ASME,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

ScienceDirect Journals: 2768

ScienceDirect eBooks: 6744

Springer Journals: 2,066

Springer eBooks: 66,799

ProQuest: 18 databases

EBSCOHOST eBooks: 5,087

Taylor & Francis : 275,081

Taylor & Francis eBooks : 929

CRC eBooks: 2070

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,AIP,ASME,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 2768

ScienceDirect eBooks: 6744

Springer Journals: 2,066

Springer eBooks: 66,799

ProQuest: 18 databases

EBSCOHOST eBooks: 5,087

Taylor & Francis : 275,081

Taylor & Francis eBooks : 929

CRC eBooks: 2070

 

thankssssssssssss

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,AIP,ASME,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 2768

ScienceDirect eBooks: 6744

Springer Journals: 2,066

Springer eBooks: 66,799

ProQuest: 18 databases

EBSCOHOST eBooks: 5,087

Taylor & Francis : 275,081

Taylor & Francis eBooks : 929

CRC eBooks: 2070

 

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,AIP,ASME,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 2768

ScienceDirect eBooks: 6744

Springer Journals: 2,066

Springer eBooks: 66,799

ProQuest: 18 databases

EBSCOHOST eBooks: 5,087

Taylor & Francis : 275,081

Taylor & Francis eBooks : 929

CRC eBooks: 2070

 

merci

لینک به دیدگاه

دیتابیس را: از لیست زیر انتخاب می کنم

ScienceDirect

Springer

Scopus

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

Royal Society of the Chemistry

Wiley Online

ISI Web of Knowledge

EBSCOHOST

بقیه موارد: ACM,ASCE,Cambridge Journals,CRC,Emerald,Annual Reviews,AIP,ASME,ACS,SAGE,SPIE,ingentaconnect,Karger,GALE...

 

 

 

ScienceDirect Journals: 2768

ScienceDirect eBooks: 6744

Springer Journals: 2,066

Springer eBooks: 66,799

ProQuest: 18 databases

EBSCOHOST eBooks: 5,087

Taylor & Francis : 275,081

Taylor & Francis eBooks : 929

CRC eBooks: 2070

 

tnx

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.