درخواست از ingentaconnect


ashkan65

ارسال های توصیه شده

Title: A Novel Pt(bipy)2Cl2-Poly(vinyl chloride) Membrane Sensor for Mefenamic Acid Detection in Pharmaceutical and Blood Samples

Author: *

Journal or Ebook Name: *

Volume, Issue, Year and Pages : *

Link: http://www.ingentaconnect.com/content/asp/senlet/2013/00000011/00000002/art00025?token=005a1fe76b6c3abffb7a7705a666f3a7b6c2a403442386b5f6636706a49264f655d375c6b68763050217025ef4

150 امتیاز هدیه

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.