درخواست مقاله از AIP Publishing


zse7xdr

ارسال های توصیه شده

Title: A Local RBF‐generated Finite Difference Method for Partial Differential Algebraic Equations

Author: Wendi Baoa,b and Yongzhong Song

Journal or Ebook Name: AIP Conference Proceedings > NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNA

Volume, Issue, Year and Pages : AIP Conf. Proc. 1389, 1840 (2011); http://dx.doi.org/10.1063/1.3636968

Conference date: 19–25 September 2011

Location: Halkidiki, (Greece)

Link: http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.3636968

8->

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.