درخواست مقاله 51


hamiderezae

ارسال های توصیه شده

Title: Aerothermoelastic analysis and active flutter control of supersonic composite laminated cylindrical shells

Author: Zhi-Guang Songa, Feng-Ming L

Journal or Ebook Name: Composite Structures

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 106, December 2013, Pages 653–660

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822313003528?np=y

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

با اجازه آریوبرزن عزیز

(امتیاز برای آریوبرزن)

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.