درخواست مقاله


mehdibozorgi

ارسال های توصیه شده

Title: Rotor vibration with auxiliary bearing contact in magnetic bearing systems Part 2: Robust synchronous control for rotor position recovery

Author: Journal of Mechanical Engineering Science

Journal or Ebook Name: Journal of Mechanical Engineering Science

Volume, Issue, Year and Pages : April 1, 2003 217: 393-409,

Link: http://pic.sagepub.com/content/217/4/393.full.pdf+html

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بفرمایید:

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

ببخشید! پیام قبلی رو ندیدم!

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.