درخواست مقاله از asme2


mehdibozorgi

ارسال های توصیه شده

Title: A New Modeling Technique and Control System Design of a Flexible Rotor Supported by Active Magnetic Bearings for Motion and Vibration Control

Author: Mitsuhiro Ichihara, Hideo Shida, Takahito Sagane, Hiroshi Tajima, Muneharu Saigou and Kazuto Seto

Journal or Ebook Name: ASME 2003 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference

Volume, Issue, Year and Pages : 5: 19th Biennial Conference on Mechanical Vibration and Noise, Parts A, B, and C

Link: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1587931&resultClick=1

لینک به دیدگاه

بفرمایید

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.