ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

 

دسترسی بسیار خوب به برخی استاندارها

دسترسی بسیار خوب به مقالات قدیمی AIAA

دسترسی به تمام Meeting Proceedings پایگاه AIAA

دسترسی عالی به SPIE
دسترسی خوب به ASME

ScienceDirect Journals: 2721
ScienceDirect eBooks: 876
Springer Journals: 2,295
Springer eBooks: 22,804
ProQuest Databases: 32

EBSCOhost Academic Journals: 24,045,932
EBSCOhost Books: 527,216
EBSCOhost eBooks: 69,072

CRC eBooks: 1818

EBL eBooks: 157679
ebrary Documents: 16,573

 

Databases
http://www.lib.utexas.edu/indexes/index.php

 

Database Menu
EBL - 2008-06-19
Highwire
Enterprise ASTM
SSL
Sage Publications
Remote desktop for online databases - 2009-04-09
Chadwyck Literature Collections - 2011-04-14
PAO
British Periodicals
ABSEES Online
AccessPharmacy - 2008-06-12
Accounting Research Manager - 2009-01-13
Accoustical Society of America - 2011-06-13
AdAge Datacenter - 2011-11-17
Aerospace & High Technology Database
Africa Bibliography
AgeLine
Alexander Street Databases
Alt-Press Watch and Ethnic Newswatch
Ambrose Video - 2011-11-18
Americas Barometer - 2010-06-29
American Institute of Mathematical Sciences
American Vacuum Society - 2011-03-14
American National Biography Online - 2009-09-28
America's Barometer
AnthroSource
Annual reviews U http://anthro.annualreviews.org/
APImages
Appropriate Technology Online
Architectural Graphic Standards
Art Abstracts / Art Index Retrospective
ARTFL
ARTstor - 2012-09-12
Associations Unlimited
Astrophysics Data System
ATLA Religion Database with ATLASerials - ATLAS - 2006-07-31
Audiology and Neuro-otology
Audit Bureau of Circulations
Bibliography of Asian Studies - BAS
BiblioLine - 2005-10-08
Biodiversity Economics
BIOSCIENCEnetBASE
Birds of North America
Books in print
Bowker Library Support
Bridgeman Art Library
Brill Online
Bulletin of the Chemical Society of Japan
The Burlington Magazine Online Index
Biz Journals - 2010-02-08
Business Monitor
Canadian Center for Occupational Health and Safety
IntelliConnect
CCH Tax Research Network
CGIP
CINDAS - 2008-08-08
Chemnet - 2010-08-24
Childrens Literature Comp Database
China Knowledge Resource Integrated Database - 2011-08-03
Chinese Ancient Texts - CHANT
Chinese Cultural Revolution Database - 2008-08-21
Clinical Pharmacology
Clin Pharm Mobile
Clin-eguide - 2008-07-10
Clin-eguide Facts and Comparisons - 2008-07-10
CollegeSource College Catalogs
Columbia International Affairs Online - 2004-10-07
Commerce Business Daily - CBD Federal Register
Computer Literature Index
Conservation Finance Alliance
Corporate Affiliations - 2008-05-29
Current Index to Statistics
Current Urban Documents
Design and Applied Arts Index - DAAI Online
DIPPR Physical and Thermodynamic Properties
DRAMOnline - 2008-02-19
DYABOLA
ebrary non-SSO - 2011-08-18
EBSCOhost NEW
Electric Library
Electronic Enlightenment - 2011-05-25
Empire Online - 2008-06-24
Grolier Online
Encyclopedia of Islam - 2005-10-19
Encyclopedia of Library and Information Science
Compendex/Engineering Information
ENGnetBASE
ESDU Data Service
Euromonitor International
Factiva - 2007-03-02
Faulkner Advisory Studies
FIAF International FilmArchive Database
Fiction Connection
Films On Demand
FirstSearch OCLC - 2007-02-22
Glossary of Geology
Google Scholar - 2007-10-22
Daily Life Through History - 2010-09-03
Data Monitor - 2011-02-12
Marketline
Hemeroteca Digital de Chihuahua
Hispanic American Periodicals Index
History Cooperative
Humanities E-Book Project - 2008-06-26
Homeland Security Digital Library
iGPublishing - 2011-09-06
Ingram Audio Books - 2011-09-12
ICPSR - Umich
IEEE/IEE Electronic Library - IEL Online
IHS Standards
IHS Standards supplement - 2010-06-07
Independent Voices - Reveal Digital
Index to Christian Art
International Reading Association Journal
Institute for Research on Public Policy
International Financial Statistics
ISI Databases - 2007-09-18
EndNote
Iter: Gateway to the Middle Ages and Renaissance - 2007-12-13
Japan Knowledge - updated 2012-04-07
Index to Japanese Magazines & periodicals - 2011-07-27
JSTOR - 2012-09-11
Kikuzo II Visual for Libraries
Knovel Handbook
Latinobarometrc
Law Library Microform Consortium
LearningExpress Library
Job & Career Accelerator
Lecturayvida
LexisNexis
Library of Congress
Liebert Online
Literary Marketplace
MD Consult - 2008-08-08
Materials Research Society
Material ConneXion
Mergent Bondviewer - 2009-10-01
FirstResearch
Key Business Ratios
Micromedex
Mideast Wire
Mineralogical abstracts [0026-4601]
Mintel
Moody's Company Data
Morgan and Claypool Publishers
Morningstar Investment Research Center
Music Index
Music and Moving Image - 2009-06-30
Music In Print Service
Musical America
Music Sound and the moving image - 2009-04-06
NetLibrary
NIST Web Thermo Tables
NoodleTools
OnTheBoardsTV
Organic Synthessis
Oxford African-American Studies Center
Oxford English Dictionary - 2006-11-24
Palgrave-MacMillan Journals and IAOR Online
PastMasters - Philosophy Full-Text Databases
Patrologiae Graecae
The People's Daily Newspaper
PharmacyLibrary
Phase Equilibria
Philanthropy in Texas
Private Equity Info - 2009-09-22
Plunkett Research
Polling The Nations
Poultry Science
Project Muse
ProQuest
Psychological Reports Online
PubMed
Rand Texas - 2011-02-10
Redbooks - 2012-09-07
ReferenceUSA
Renmin Ribao
RIA Checkpoint Tax - 2009-07-29
RISS International
SAE
SciFinder web
American Journal of Hospice and Palliative Medicine
Science of Synthesis
Smithsonian Global Sound for Libraries - 2008-06-27
Social Explorer - 2008-07-11
SNL
SpringerLink - 2003-12-03
SRDS
Standard & Poor's Compustat - WRDS
OECD iLibrary - formerly SourceOECD
Spine: An international journal for the study of the spine
Sports Medicine
Statista
TeachingBooks.net
Thesaurus Linguae Graecae
Thieme Connect und Examen Online
Thomson Gale LegalForms
Thomson ONE
United States government publications [0362-6830]
Who's Who
World Markets Research Centre
Windows Academic Live
World Bank Database
World Shakespeare Bibliography Online
Wright American Fiction 1851-1875
AAPG Datapages
ACAAI
ACM Transactions on Progamming Languages
Acta Mathematica
ACUBE
Allen Press
American Chemical Society - 2006-02-20
American Dental Association
American Dietetic Association
American Institute of Physics - AIP Online Journal SPIE
American Journal of Clinical Nutrition
American Journal of Physics - 2010-11-17
The Physics Teacher from aapt - 2010-11-17
American Journal of Pharm Education
American Journal of Psychology
American Journal of Public Health
American Missionary
American Society of Civil Engineers - ASCE Online Journals
American Society of Mechanical Engineers - ASME Online Journals
Annals of allergy asthma & immunology [1081-1206]
Annals of the New York Academy of Sciences
ArchiveGrid - 2009-09-03
Automotive News
Blackwell Synergy - Blackwell Science and Munkgaard
British Journal of Pharmacology
Caliber UC Press
Cambridge Histories Online
Cambridge Journals Online - CJO
Canada Genome
Catchword Journals
Cell Death and Differentiation
Center for Research Libraries - 2011-09-01
Charleston Advisor
THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION - 2007-03-29
Computer Bulletin
CTLS
CUPR Report
Developmental Cell
Duke Math Journal
Duxiu
Ecological Society of America ESA
Economic Geography
EDP Sciences
Education Next
Electronic Healthcare
Enterprise Systems
Estuaries
Estuaries and coasts
Family Planning Perspectives
First Things
Fizika
Gallup Management Journal
Geological Society of America Journals
Haworth Press
Human Kinetics
IAS
IBM Journal of R & D
IEICE Transactions
Industrial Relations Research Association - IRRA
Immunity
Import Genius
Indiana University Mathematics Journal
ingenta
Institute of Food Technologists
Institute of Physics - IOP Electronic Journals
International Journal of Speleology
Internet Journal of Chemistry
Issues in Science and Technology
Istor
Journal of the American Ceramic Society
Journal of Career and Technical Education
Journal of Clinical Oncology
Journal of Derivatives
Journal of Drug Issues
Journal of Family Practice
Journal of Visual Impairment and Blindness
Kluwer Academic Publishers
Library Hi Tech News
Library Journal
Manage
MatLab Digest
Media Review Digest
Medical Letter - 2009-04-09
MLA Newsletter
NASPA Journal
Natural Medicines Database - 2008-08-21
New Journal of Phyics
Optical Society of America
Oxford University Press
PC AI
Pharmaceutical Journal Online
Pharmacists Letter - 2009-02-20
Therapeutic Research - 2010-03-01
Physics World
Postgraduate Medicine
Reaxys - 2009-08-11
APS - 2013-7-25
Roubini Global Economics
SEG
Sales and Marketing Management
SciVerse ScienceDirect
Simply Map
SGI
Thomas Telford
US Congressional Serial Set
USP-NF database - 2009-04-09
Vanderbilt Television Archive
VDI-Z Integrierte Produktion
Virtual Journal of Biological Physics
Virtual Journal of Nanoscale Science
Wiley InterScience
Worldcat @ UT - 2008-05-29
Internet Archaeology
Actes de la recherche en sciences sociales
Contemporary issues in early childhood
Ethnicity & disease
Cleft palate journal
International Institute for Capacity Building in
Journal of the American Pharmaceutical Associati
Academic library statistics
Molecular biology of the cell
Diagnostic and statistical manual of mental diso
Journal of green building
Harper's weekly
Oxford dictionary of national biography : in ass
2010 HCPCS level II
Collection of Czechoslovak chemical communicatio
Modern power systems
ASM Handbook
PMLA : Publications of the Modern Language Assoc
Augustinian studies
Archives of pathology & laboratory medicine - 197
American literary scholarship
Dietary Supplements
A-Z of food and drink
Biological Methods
African arts
Abr-nahrain
Motor skills research exchange
Molecular & cellular proteomics
Oxford English dictionary
7th Design for Manufacturing Conference : procee
Advances in economic analysis & policy
Quarterly journal of political science
Journal of gerontological nursing
Clotel
Advances in physiology education
International journal of sports medicine
Advances in cement research
Crop science
Ab imperio
Bulletin - Canadian Association of Social Worker
Blackwell encyclopedia of sociology
PEER center news
Regional Economy of Upstate New York
NBER bulletin on aging and health
Accuracy and Reliability in Scientific Computing
Journal of applied remote sensing
Electrochemical Society interface
College & research libraries
almogvares : la expansin mediterrnea de la Coron
International journal of systematic and evolutio
Journal of Canadian petroleum technology
Journal of psychosocial nursing and mental healt
Annals of mathematics
Latin America regional reports. Southern Cone
Critical interventions
Music in Print
Archives of dermatology - 1960
UNESCO-UNEVOC Bulletin
Zeitschrift fr Naturforschung C. A journal of bi
Acta crystallographica
Journal of the Royal Society of New Zealand
3D cell-based biosensors in drug discovery progr
Biochemical Society Symposia
Acta oto-laryngologica
Astronomical Society of the Pacific conference s
Family Doctor
Charleston advisor
Asylum journal of mental science
Nutrition Care Manual
Indiana University mathematics journal
Afrique explore et civilise
School arts
Human geography
Abbareviatio chronicorum - Excerpta - 662-1139
Journal of studies on alcohol
Annals of internal medicine
New England journal of medicine
Research Design Connections
concise Oxford dictionary of art terms
Adapted physical activity quarterly
Biochemistry and cell biology
Congressional digest
Drug metabolism and disposition
Annual report - Federal Reserve Bank of New York
Near Surface Geophysics
Fusion science and technology
Geoscience Canada
Abstracts of the papers communicated to the Roya
CRC handbook of chemistry and physics
Annales de la Facult des sciences de l'Universit
Clinical kinesiology - 2003
Gender and language
Phi Delta Kappan
Adipocyte
Zootaxa
Quarterly journal of experimental physiology - 19
RMA annual statement studies
Earthquake spectra
Communications in analysis and geometry
Journal of advertising research
Archivaria
ENToday
Journal of the Physical Society of Japan
Issues in ecology
American journal of gastroenterology
Futurist
Air medical journal
Cancer cell
A theory of generalized Donaldson Thomas invaria
Pure and applied chemistry
Bulletin for Spanish and Portuguese Historical S
Astronomy and astrophysics - Berlin
Cancer discovery
Journal of reproduction & fertility
Canadian journal of nursing leadership
Strategic behavior and the environment
Abstracts of the proceedings of the Chemical Soc
Journal of the American College of Nutrition
Houston journal of mathematics
Ulrich's periodicals directory
25 years of electronic design automation : a com
Appropriate technology
American economic journal. Applied economics
Quantum information & computation
American journal of tropical medicine
International review of environmental and resour
International journal of mobile and blended lear
Education for conflict prevention and peacebuild
Acta arithmetica
Aquatic microbial ecology : international journa
Law and contemporary problems
Antimicrobial agents and chemotherapy
Journal of lipid research
Journal of endocrinology
Journal of hydroinformatics
Science signaling
Applied physics express
encyclopedia of popular music
Cold Spring Harbor perspectives in biology
Chest
Annual review of anthropology
Archives of natural history
Critical finance review
Proceedings of the National Academy of Sciences
Acta psychologica sinica
CMAJ. Canadian Medical Association journal
Meteoritics & planetary science
Pediatrics in review
New Left review
journal of clinical psychiatry
LERA membership directory
Biological bulletin - Lancaster
International building code
Collectanea mathematica - Barcelona
AAPG bulletin
Annales scientifiques de l'cole normale suprieur
Journal of biophysical and biochemical cytology
AIDS education and prevention
Mathematica scandinavica
Evolutionary ecology research
Douglass' monthly
Limnology and oceanography
Women in sport & physical activity journal
Journal of levantine studies
International journal of engineering education
Mankind quarterly
International journal of advertising
Regular & chaotic dynamics
Biochemical journal
Madness of Lady Bright
Journal of neuroscience
Library issues
American journal of clinical nutrition
Multimedia information & technology
Library and information science education statis
Rethinking schools
Actualit conomique
AAPG bulletin
British journal of experimental biology
Arctic anthropology
Journal of geoscience education
ABA bank compliance
encyclopedia of ancient history
Pacific journal of mathematics
Keesing's record of world events
Communications in contemporary mathematics
Canadian mineralogist
Encyclopedia of Pharmaceutical Technology
Journal of biomolecular structure & dynamics
Review of regional studies
Inquiry - Chicago
Nuovo Cimento B
Europa World of Learning 2013
101 Things to Do - Big Island
ArtLies
Proceedings - Soil Science Society of America
Almanac of higher education 2009-10
Perception - London
Australian journal of chemistry
Journal of general management
journal of orthopaedic and sports physical thera
American journal of clinical pathology
College composition and communication
Foundations and trends in accounting
Geophysics
FASEB journal
Tsunami newsletter
American journal of public health - 1912
LISA Conferences Library and Information Service
American journal of botany
Academy of Management annals
Journal of the Audio Engineering Society
10 Anos Proyecto Mujer Campesina el NOA 1989-199
American journal of psychoanalysis
Journal of applied behavior analysis
Endocrine reviews
Activity review 2010 of the UNESCO Regional Bure
Arctic
Journal of immunology - 1916
Menckeniana
Aeronautical journal
AACE journal
ABC
Herpetologica
Journal of visualized experiments
Chest
AAS photo-bulletin
Social casework
MIS quarterly executive
Bulletin of the American Electrochemical Society
Commentarii mathematici Helvetici
Journal of biological chemistry
Publications of the Astronomical Society of Japa
Biochemical Society transactions
Jewish journal of sociology
Canadian journal of higher education - 1975
Lexi-Comp Online
Polymers: A Properties Database
Zehuyot - Identities
7 Deadly Sins of Investing: How to Conquer Your
Francofonia
Neural - English ed
Journal of the Association for Research on Mothe
American journal of respiratory and critical car
Bureaucrat - Beverly Hills
Climatological data
1897-1992
Charleston advisor
International Encyclopedia of Communication
Journal about women in higher education
Congressional quarterly weekly report
American journal of science - 1880
Environment and planning. A
Diabetes care
Bulletin of the Geological Society of America
Phycologia - Oxford
American journal on intellectual and development
Arteriosclerosis and thrombosis
Bulletin of the American Meteorological Society
Journal of the Optical Society of Korea
Soziale Welt
Anne philologique; bibliographie critique et ana
High temperatures. High pressures
Classical singer
First break
African and Asian studies
Value line investment survey - U.S. ed
Biotica : compromiso de todos
200 Years of British Hydrogeology
Journal of leukocyte biology
Journal of rheumatology
Algebraic & geometric topology
Multimedia information & technology
Journal of Mediterranean archaeology
Micropaleontology
Bibliographie des Musikschrifttums
Proceedings of annual meeting - American Society
Beijing review
Journal on excellence in college teaching
SAH Archipedia
Journal of clinical oncology
Decision analysis
Europhysics news
Cabell's Directory of Publishing Opportunities i
AALL spectrum
20th century British history
Journal of coastal research
Baseball Business Journal
Chicago manual of style
Pharmaceutical journal
Journal of philosophy
Physical educator
Abstract and applied analysis
Atlanta business chronicle
Plant cell
Internet archaeology
Pacific journal of mathematics
Blood
AGU reference shelf
Critical care nurse
Poultry science
Journal of sedimentary petrology
Oil & gas journal
Annals of clinical psychiatry
ACI materials journal
Annual Editions of the ARL Statistics
Tax notes - Arlington
Global education digest
Decision analysis
Accounting and the public interest
Archives of disease in childhood
Social behavior and personality
American journal of audiology
Cine Mundial : Teatro - Radio - Television - Var
Hangyre
Environmental building news
Acta palaeontologica Polonica
Genetics - Austin
APhA complete review for pharmacy
Teachers College record - 1970
African studies companion : a guide to informati
Naval War College review
Advanced Marine Vehicles Conferences - Advanced
Sociologia internationalis
Agronomy journal
Directory of American firms operating in foreign

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...
  • 4 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.