ارسال های توصیه شده

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

World Scientific

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد:

ACM

worldscientific

emeraldinsight

scientific

ingentaconnect

ascelibrary

SAGE Journals

...

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 
University of Texas at Austin
 
ScienceDirect Journals: 2721 
ScienceDirect eBooks: 876
Springer Journals: 2,293
Springer eBooks: 22,815
ProQuest databases: 32
EBSCOHOST journals: 37,686,849
CRC eBooks: 1818
Taylor & Francis : ? (soppurted)
لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
  • 4 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...

ScienceDirect

Springer

IEEE Xplore

Taylor & Francis

Jstor

ProQuest

World Scientific

Wiley Online

EBSCOHOST

بقیه موارد:

ACM

worldscientific

emeraldinsight

scientific

ingentaconnect

ascelibrary

SAGE Journals

...

 

 
 
University of Texas at Austin
 
ScienceDirect Journals: 2721 
ScienceDirect eBooks: 876
Springer Journals: 2,293
Springer eBooks: 22,815
ProQuest databases: 32
EBSCOHOST journals: 37,686,849
CRC eBooks: 1818
Taylor & Francis : ? (soppurted)

 

tnx

لینک به دیدگاه
  • 3 هفته بعد...
  • 2 هفته بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.