ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Has partial or full access to

Cambridge Journals

Taylor & Francis

World Scientific

Sciencemag.org

Annual Reviews

Ingentaconnect

EBSCOHOST

ScienceDirect

Wiley Online

IOPscience

CRC Press

ProQuest

Springer 

Emerald 

Nature

Knovel

JSTOR

AIAA

ASCE

ASME

SIAM

IEEE

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Subscription details

ScienceDirect: 3,282  eBooks

ScienceDirect: 3,044   journals

Springer: 46,687 eBooks 

Springer: 2,559 journals

ProQuest: 50 databases 

EBSCOHOST: 69 databases

EBSCOHOST: 144,859 books

EBSCOHOST: 14,457,347 academic journals

EBSCOHOST: 6,100 eBooks

Taylor & Francis: 840,608 articles

Taylor & Francis: 11 eBooks

Ingentaconnect: 138,847 articles

CRC Press: 6 eBooks

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Good access to Wiley's journals

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.