درخواست دانلود مقاله


sfghafoori

ارسال های توصیه شده

Title: Posttraumatic Growth in Adolescent Survivors of Cancer and Their Mothers and Fathers

Author: Lamia P. Barakat, PhD 1 , Melissa A. Alderfer, PhD 2 , 3 and Anne E. Kazak, PhD, ABPP 2 , 3

Journal or Ebook Name: Journal of Pediatric Psychology

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 31, Issue 4Pp. 413-419

Link: http://jpepsy.oxfordjournals.org/content/31/4/413.short

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.