درخواست دانلود مقاله


sfghafoori

ارسال های توصیه شده

Title: The relationship of coping strategies, social support, and attachment style with posttraumatic growth in cancer survivors

Author: Steven D. Schmidt, M.A.1

Thomas O. Blank, Ph.D.1

Keith M. Bellizzi, Ph.D., M.P.H.1

Crystal L. Park, Ph.D.2

Journal or Ebook Name: Health Psychol

Volume, Issue, Year and Pages : October 2012 vol. 17 no. 7 1033-1040

Link: http://hpq.sagepub.com/content/17/7/1033.short

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.