درخواست دانلود مقاله


sfghafoori

ارسال های توصیه شده

Title: The combined contribution of social support and coping strategies in predicting post-traumatic growth: a longitudinal study on cancer patients

Author: Marta Scrignaro1,*, Sandro Barni2 andMaria Elena Magrin1

Journal or Ebook Name: Psycho-Oncology

Volume, Issue, Year and Pages : Volume 20, Issue 8, pages 823–831, August 2011

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.1782/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.