درخواست کتاب مهم


vahidjun

ارسال های توصیه شده

Title: Flexible Parametric Survical Analysis Using Stata: Beyond Cox Model

 

Author: Patrick Royston and Paul C. Lambert

Journal or Ebook Name: Stata Press

Volume, Issue, Year and Pages : 2011

Link: http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9786000039066

Other link (optional): http://www.stata.com/bookstore/flexible-parametric-survival-analysis-stata/

+ 50 امتیاز هدیه

لینک به دیدگاه

دانشگاه هایی که احتمالا از طریق لینک اول دسترسی دارند:

1- Durban University of Technology

2- Dundee انگلیس

3- Nottingham انگلیس

4- University of New South Wales

5- York انگلیس

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.