ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Has access to

Royal Society Publishing

Cambridge Journals

World Scientific

Taylor & Francis

Annual Reviews

Ingentaconnect

EBSCOHOST

ScienceDirect

Wiley Online

IOPscience

CRC Press

ProQuest

Springer 

Nature

Knovel

JSTOR

SIAM

IEEE

AIP

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Subscription details

ScienceDirect: 2,780  eBooks

ScienceDirect: 2,279  journals

Springer: 50,261 eBooks 

Springer: 2,559 journals

ProQuest: 54 databases 

EBSCOHOST: 107 databases

EBSCOHOST: 220,616 books

EBSCOHOST: 15,912,716 academic journals

EBSCOHOST: 15,316 eBooks

Taylor & Francis: 633,051 articles

Taylor & Francis: 39 eBooks

Ingentaconnect: 229,713 articles

CRC Press: 15 eBooks

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Full access to Wiley's journals

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.