ارسال های توصیه شده

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

 

دسترسی عالی به کتاب‌های وایلی
دسترسی خوب به مقالات Taylor & Francis
دسترسی عالی به Scientific.Net
دسترسی خوب به Begell House
دسترسی عالی به SPIE

دسترسی مناسب به استانداردها

ScienceDirect Journals: 3122

ScienceDirect eBooks: 6778
Springer Journals: 2,786
Springer eBooks: 51,820
ProQuest Databases: 48
EBSCOhost Academic Journals: 33,460,578
EBSCOhost Books: 1,228,490
EBSCOhost eBooks: 346,710
CRC eBooks: 8042
ebrary Documents: 54,660
Taylor & Francis eBooks: 12323
Cambridge eBooks: 236
MyiLibrary eBooks: 40036

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.