درخواست مقاله3


mehdibozorgi

ارسال های توصیه شده

Title: Quantifying Application Communication Reliability of Wireless Sensor Networks

 

Read more: http://www.ijpe-online.com/p4-quantifying-application-communication-reliability-of-wireless-sensor-networks.html#ixzz3B0at86IZ

Author: Volume 4, Number 1, January 2008 - Paper 4 - pp. 43 - 56

 

Read more: http://www.ijpe-online.com/p4-quantifying-application-communication-reliability-of-wireless-sensor-networks.html#ixzz3B0axzNUF

Journal or Ebook Name: AKHILESH SHRESTHA and LIUDONG XING

Volume, Issue, Year and Pages : AKHILESH SHRESTHA and LIUDONG XING

Link: http://www.ijpe-online.com/p4-quantifying-application-communication-reliability-of-wireless-sensor-networks.html#axzz3B0ZPrHiW

لینک به دیدگاه

بفرمایید

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.