درخواست کتاب peter senge


setareh_ie

ارسال های توصیه شده

Title: The Necessary Revolution

Working Together to Create a Sustainable World

Author: Peter M. Senge

Journal or Ebook Name: ISBN: 978-0-385-51904-5

Volume, Issue, Year and Pages : April 06, 2010

Link: http://www.randomhouse.com/book/163986/the-necessary-revolution-by-peter-m-senge-bryan-smith-nina-kruschwitz-joe-laur-and-sara-schley

لینک به دیدگاه
  • 1 ماه بعد...
  • 2 ماه بعد...

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.