ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Has access to
Royal Society Publishing
Cambridge Journals
Taylor & Francis
World Scientific
Annual Reviews
Ingentaconnect
EBSCOHOST
ScienceDirect
Wiley Online
Scientific.net
IOPscience
CRC Press
ProQuest
Springer 
Emerald 
Nature
Knovel
JSTOR
ASME
SAGE
SIAM
ASCE
AIAA
IEEE
AMS
AIP
APS
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Subscription details
ScienceDirect: 5,316 eBooks
ScienceDirect: 3,137 journals
Springer: 96,905 eBooks 
Springer: 2,395 journals
ProQuest: 97 databases 
EBSCOHOST: 63 databases
EBSCOHOST: 414,789 books
EBSCOHOST: 10,979,109 academic journals
EBSCOHOST: 6,778 eBooks
Taylor & Francis: 814,512 articles
Taylor & Francis: 9 eBooks
Ingentaconnect: 265,624 articles
CRC Press: 6,621 eBooks
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Good access to Knovel
Good access to Wiley's journals
 Good access to AIAA's eBooks and meeting proceedings
 

 

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.