ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Has access to

Royal Society Publishing

Cambridge Journals

World Scientific

Taylor & Francis

Annual Reviews

Ingentaconnect

Sciencemag.org

EBSCOHOST

ScienceDirect

Wiley Online

Scientific.net

IOPscience

CRC Press

ProQuest

Springer 

Emerald 

Nature

Knovel

JSTOR

ASCE

ASME

SAGE

SIAM

AIAA

IEEE

AMS

APS

AIP

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

:Subscription details

ScienceDirect: 865 eBooks

ScienceDirect: 3,118 journals

Springer: 68,908 eBooks 

Springer: 2,204 journals

ProQuest: 60 databases 

EBSCOHOST: 62 databases

EBSCOHOST: 10,704,152 academic journals

EBSCOHOST: 344,115 books

EBSCOHOST: 6,208 eBooks

Taylor & Francis: 595,268 articles

Taylor & Francis: 9 eBooks

Ingentaconnect: 193,186 articles

CRC Press: 6,429 eBooks

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Good access to AIAA's meeting proceedings

Good access to Wiley's journals

Good access to Knovel's eBooks

لینک به دیدگاه

 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
 
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Has access to
Royal Society Publishing
Cambridge Journals
World Scientific
Taylor & Francis
Annual Reviews
Ingentaconnect
Sciencemag.org
EBSCOHOST
ScienceDirect
Wiley Online
Scientific.net
IOPscience
CRC Press
ProQuest
Springer 
Emerald 
Nature
Knovel
JSTOR
ASCE
ASME
SAGE
SIAM
AIAA
IEEE
AMS
APS
AIP
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
:Subscription details
ScienceDirect: 865 eBooks
ScienceDirect: 3,118 journals
Springer: 68,908 eBooks 
Springer: 2,204 journals
ProQuest: 60 databases 
EBSCOHOST: 62 databases
EBSCOHOST: 10,704,152 academic journals
EBSCOHOST: 344,115 books
EBSCOHOST: 6,208 eBooks
Taylor & Francis: 595,268 articles
Taylor & Francis: 9 eBooks
Ingentaconnect: 193,186 articles
CRC Press: 6,429 eBooks
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Good access to AIAA's meeting proceedings
Good access to Wiley's journals
Good access to Knovel's eBooks

 

@};-

لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.