ارسال های توصیه شده

---------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------


:University of Connecticut


محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.


---------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------


:Has access to


Royal Society Publishing


Taylor & Francis


World Scientific


Annual Reviews


Ingentaconnect


EBSCOHOST


ScienceDirect


Wiley Online


IOPscience


ProQuest


Springer 


Nature


JSTOR


ASME


SAGE


SIAM


ASCE


IEEE


AMS


APS


AIP


---------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------


:Subscription details


ScienceDirect: 489 eBooks


ScienceDirect: 2,941 journals


Springer: 6,629 eBooks 


Springer: 2,552 journals


ProQuest: 39 databases 


EBSCOHOST: 78 databases


EBSCOHOST: 20,451,591 academic journals


EBSCOHOST: 72,434 books


EBSCOHOST: 49,856 eBooks


Taylor & Francis: 1,324,001 articles


Taylor & Francis: 9 eBooks


Ingentaconnect: 108,092 articles


---------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------


 Good access to Wiley's journals and eBooks


لینک به دیدگاه
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.