درخواست دانلود مقاله


nasrinT

ارسال های توصیه شده

Title: Momentum distributions in stripping reactions of radioactive projectiles at intermediate energies

Author: C. A. Bertulani and P. G. Hansen

Journal or Ebook Name: Phys. Rev. C

Volume, Issue, Year and Pages : 70, 034609 – Published 24 September 2004

Link: http://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.70.034609

لینک به دیدگاه

بفرمایید

 

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال نمایید.

لینک به دیدگاه

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    • هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.